Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Morten Jarlbæk Pedersen

Morten Jarlbæk Pedersen

Ph.d. stipendiat

Mit projekt har til formål at undersøge i hvilken grad og hvordan inddragelse af erhvervsorganisationer i det lovforberedende arbejde kan føre til bedre lovkvalitet - dvs. bl.a. om en regulering er til at forstå og implementere umiddelbart og entydigt - på europæisk og dansk niveau.

Erhvervsorganisationer og andre særinteressers rolle i EU har været genstand for utrolig megen forskning; hidtil har fokus dog været temmelig entydigt på input, dvs. meget ofte af enten deskriptiv karakter eller med fokus på den demokratiske rolle, som inddragelsen har. Det begrænsede fokus, der har været på output, har samtidig i altovervejende grad været fokuseret på magtstrukturer og indflydelse, dvs. tæt forbundet med den input-orienterede forskning.

Omvendt har der været et meget ringe fokus på den effektive betydning på den konkrete lovgivning af inddragelsen, selvom det ofte har været en (til tider implicit) præmis i forskningen, at inddragelsen bl.a. sker netop af hensyn til reguleringens kvalitet.

Vejleder: Peter Nedergaard

ID: 108810174