Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Tobias Liebetrau

Tobias Liebetrau

Ph.d. stipendiat

Den stigende brug af computer- og internetbaserede løsninger skaber nye udfordringer for nationalstaten. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg sammenspillet mellem sikkerhedspolitik, informations- og kommunikationsteknologi og demokrati i en digital tidsalder.

Hvordan udfordres nationalstatens sikkerhedspolitiske prærogativ af den teknologiske udvikling? Hvordan udfordres grænserne mellem nationalt/internationalt og offentligt/privat i en verden, der i stadigt stigende grad domineres af it-konglomerater? Og hvordan sikres en demokratisk sikkerhedspolitisk organiserings- og beslutningsform, der fastholder en ansvarlig politisk såvel som virksomhedsledelse ledelse, der kan gøres til gestand for kritik?

Det er brede og abstrakte spørgsmål som disse, der inspirerer mit projekt, hvor jeg har et særligt fokus på, hvad EU gør cybersikkerhedsområdet, og hvordan det spiller sammen med danske tiltag. Til grund for min undersøgelse er dokumentstudier og interviews med EU-embedsmænd, danske embedsmænd og repræsentanter for brancheorganisationer og private virksomheder. Teoretisk tager mit projekt udgangspunkt i kritiske sikkerhedsstudier, men er også inspireret af sociologi og videnskabs- og teknologistudier. 

Jeg har tidligere været ansat et par år i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), men vendte I 2016 tilbage til statskundskab for at forsøge at finde svar, hvordan vi kan forstå cybersikkerhed fra et politologisk og sociologisk perspektiv.

On my project:

Within the last decade developments in EU institutions, policies and practices have conjured up a new security governance space within the EU, namely cybersecurity or network and information security. The first goal of this thesis is to explore the historical trajectory of this security governance space through archival studies.  Hence, I examine and map how infrastructure and ICT have been problematized and treated as something critical, something in need of protection, and something to be secured within EU governance. Second, I map out how these new sets of actors, relations, rules and practices encompass and co-constitute the EU cybersecurity governance space.  I do this via scrutinizing the practices of the European Network and Information Security Agency (ENISA) and by diving into the recent negotiations and adoption of the Network and Information Security Directive (NIS-directive). The first ever EU legislation on cyber security.

Theoretically, I work with the concept of cybersecurity within security studies an reflect upon resilience as a security strategy designed for a world that is perceived of as being increasingly complex, interwoven, transformative, fluid and uncertain. I´m inspired by a diverse field of research ranging from critical security studies, over conceptual history/genealogy and Science and technology Studies (STS).  

Supervisor

Associate Professor Karen Lund Petersen

Primary fields of research

Cybersikkerhed, informationssikkerhed, sikkerhedspolitik, kritiske sikkerhedsstudier, international politik, overvågning, teknologi, infrastruktur, internet, informations- og kommunikationsteknologi  og videnskabs- og teknologistudier, den fjerde industrielle revolution, fremtidens arbejdsmarked

Cyber security, information security, cyberspace, EU and DK cyber security governance and policy, critical security studies, international relations, surveillance, technology, information and communication technology, risk management, resilience, Science and Technology Studies (STS)

Funding and affiliation

My research activities are funded by the Department of Political Science, University of Copenhagen.  

 

ID: 143262149