Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Benjamin Ask Popp-Madsen

Benjamin Ask Popp-Madsen

Ph.d. stipendiat

Medlem af:

  • Politisk Teori

Primære forsknings- og interesseområder

Politisk teori og politisk intellektuel historie, især demokratiteori, demokratiets idéhistorie, folkelige bevægelser og nye former for politisk deltagelse, revolutionernes teori og historie, selvstyrets og selvorganiseringens politiske teori og spørgsmål om suverænitet, stat og den konstituerende magt.

Ph.d. projekt

Mit Ph.d. projekt analyserer forskellige historiske forsøg på at etablere alternative, selvstyrende politiske fællesskaber ved siden af statens etablerede institutioner og repræsentative kanaler. Konkret beskæftiger jeg mig med den rådsdemokratiske bevægelse i mellemkrigstidens Europa (særligt Rusland, Tyskland, Storbritannien og Italien), og bevægelsens forsøg på at skabe deltagelsesorienterede, politiske institutioner for demokratisk selvbestemmelse.

Jeg er interesseret i at forstå rådsdemokraterne i mellemkrigstiden som både en del af en revolutionær politisk tradition, der kan genfindes under Den Amerikanske og Franske Revolution og i Pariserkommunen, og som en levende inspirationskilde for nutidige demokratiske kampe og demokratisk teori.

Min vejleder er Christian F. Rostbøll.

Jeg har udgivet artikler om politisk teori og demokratisk tænkning i Tidsskriftet Politik, Højskolebladet, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, Ideas in History - Nordic Journal for the History of Ideas og baggrund.com.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning

Jeg har tidligere undervist flere gange i faget Politisk teori og idéhistorie på bacheloruddannelsen. I forårssemesteret 2015 underviser jeg i kandidatfaget Radikalt demokrati og revolutionens politiske teori.

Vejledning

Jeg vejleder gerne bacheloropgaver og specialer indenfor politisk teori, særligt omhandlende demokratiteori, politiske deltagelse, repræsentation, den konstituerende magt, oprør, revolution, politisk idéhistorie, revolutionær politisk teori og praksis og Hannah Arendt. 

ID: 21681129