Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Simone Molin Friis

Simone Molin Friis

Ph.d. stipendiat

Kort præsentation

Jeg forsker i international sikkerhed, politisk vold og visuel kommunikation med særligt fokus på den militante gruppe Islamisk Stat.

Gennem mine studier har jeg blandt andet lavet analyser af Islamisk Stats visuelle kommunikation og medieoperationer; brugen af henrettelsesvideoer og iscenesat vold som politisk strategi; online mobilisering og radikalisering; virtuel krigsførelse og counter-operationer; samt billeders betydning for offentlige sikkerhedsdebatter og trusselsopfattelser.

Keywords: Islamisk Stat; militant kommunikation; henrettelsesvideoer; radikalisering og online mobilisering; billeder, medier og sikkerhed; virtuel krigsførelse; offentlig vold; æstetisk politik.

Ph.d. projekt

Titel: ‘Spectacles of Violence: Militant Imagery and the War against the Islamic State'

Vejleder: Professor Lene Hansen

Beskrivelse: Mit ph.d. projekt omhandler politisk vold, visuel kommunikation og militant propaganda med fokus på krigen mod Islamisk Stat. Jeg har foretaget studier af Islamisk Stats mediekampagne samt gruppens brug af iscenesat vold som politisk strategi. I denne forbindelse har jeg blandt andet analyseret gruppens henrettelsesvideoer produceret i perioden 2014-2016. Endvidere har jeg foretaget studier af, hvordan Islamisk Stats billeder og videoer har påvirket sikkerhedsdebatter og trusselsforestillinger i Europa og USA. Mit seneste studie fokuserer på online radikalisering og mobilisering til vold gennem visuel kommunikation. Mere specifikt har jeg undersøgt, hvordan Islamisk Stat forsøger at mobilisere individer i Europa til at begå terror gennem gruppens engelske, franske og belgiske videoer. Derudover arbejder jeg på et studie af sammenspillet mellem virtuelle og fysiske arenaer i moderne sikkerhedspolitik. 

Seneste publikation

Artikel om Islamisk Stats brug af henrettelsesvideoer (publiceret i European Journal of International Relations):  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066117714416 

Finansiering og tilknytning

Jeg er tilknyttet forskningsprojektet Images and International Security. Images and International Security er et stort, internationalt forskningsprojekt ledet af Professor Lene Hansen og finansieret af Det Frie Forskningsråd. For mere information se: www.images.ku.dk

Jeg er tilknyttet Centre for Advanced Security Theory (CAST): http://cast.ku.dk/

Undervisning

The Syrian conflict: Emergent security phenomena and analytical approaches (sommer 2017, med Maja Greenwood): http://kurser.ku.dk/course/astk15697u/2016-2017

Visuelle Mediers betydning for krig og konflikt (efterår 2015): http://kurser.ku.dk/course/astk15626u/2015-2016 

Jeg vejleder bachelor- og kandidatstuderende med interesse for international sikkerhedspolitik, Islamisk Stat, krigen i Syrien, terrorisme og politisk vold samt radikalisering og propaganda.

Andet

Jeg er medlem af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes forskningsnetværk.

Jeg sidder i redaktionen for Tidsskriftet Politik og New Perspectives.

Seneste kronik: ’Islamisk Stats medie-jihad er mere end brutalitet’, https://www.b.dk/kronikker/islamisk-stats-medie-jihad-er-mere-end-brutalitet

Twitter: https://twitter.com/FriisSimone

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/simone-molin-friis-9b016562/ 

 

Primære forskningsområder

  • International politik og sikkerhedsstudier.
  • Islamisk Stat (videoer, medier og kommunikation).
  • Henrettelsesvideoer og halshugningsvideoer.
  • Terror og spektakulær vold.
  • International sikkerhed og billeder.
  • Politisk vold, billeder og synlighed.
  • Islamisk Stat, Krigen mod Terror, Krigen i Syrien.
  • Moderne krig og nutidens medier.

ID: 122745453