Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Simone Molin Friis

Simone Molin Friis

Ph.d. stipendiat

Kort præsentation

Jeg forsker i international sikkerhed, politisk vold og visuel kommunikation med fokus på gruppen Islamisk Stat.

Gennem mine studier har jeg blandt andet lavet analyser af Islamisk Stats visuelle kommunikation og medieoperation; brugen af henrettelsesvideoer og iscenesat vold som politisk strategi; online mobilisering og radikalisering; virtuel krigsførelse; samt billeders betydning for offentlige sikkerhedsdebatter og trusselsopfattelser.

Keywords: Islamisk Stat; militant kommunikation; henrettelsesvideoer; (online) radikalisering og mobilisering; billeder og sikkerhedsdebatter i Vesten; virtuel krigsførelse; offentlig vold; æstetisk politik.

Ph.d. projekt

Titel: ‘Terror, Violence, Imagery: Exploring the Role of Staged Violence, Terrorist Spectacles and Visual Propaganda during the War Against the Islamic State'

Vejleder: Professor Lene Hansen

Beskrivelse: Mit ph.d. projekt omhandler politisk vold, visuel kommunikation og militant propaganda med fokus på krigen mod Islamisk Stat. Jeg har foretaget studier af Islamisk Stats mediekampagne samt gruppens brug af iscenesat vold som politisk strategi. I denne forbindelse har jeg blandt andet analyseret gruppens henrettelsesvideoer produceret i perioden 2014-2016. Endvidere har jeg foretaget studier af, hvordan Islamisk Stats billeder og videoer har påvirket sikkerhedsdebatter og trusselsforestillinger i Europa og USA. Mit seneste studie fokuserer på online radikalisering og mobilisering til vold gennem visuel kommunikation. Mere specifikt har jeg undersøgt, hvordan Islamisk Stat forsøger at mobilisere individer i Europa til at begå terror gennem gruppens engelske, franske og belgiske videoer. Derudover arbejder jeg på et studie af sammenspillet mellem virtuelle og fysiske arenaer i moderne sikkerhedspolitik. 

Udvalgte publikationer

Artikel om Islamisk Stats brug af henrettelsesvideoer (publiceret i European journal of International Relations):  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066117714416  

Artikel om Islamisk Stats halshugningsvideoers betydning for amerikansk og britisk sikkerhedspolitik (publiceret i International Affairs): http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12341/abstract

Kapitel om Islamisk Stats brug af medier og visuel kommunikation (publiceret i DIIS antologien 'Splittelsen i Global Jihad', red. Manni Crone). 

Finansiering og tilknytning

Jeg er tilknyttet forskningsprojektet Images and International Security. Images and International Security er et stort, internationalt forskningsprojekt ledet af Professor Lene Hansen og finansieret af Det Frie Forskningsråd. For mere information se: www.images.ku.dk

Jeg er tilknyttet Centre for Advanced Security Theory (CAST): http://cast.ku.dk/

Undervisning

Visuelle Mediers betydning for krig og konflikt (efterår 2015): http://kurser.ku.dk/course/astk15626u/2015-2016 

The Syrian conflict: Emergent security phenomena and analytical approaches (sommer 2017, med Maja Greenwood): http://kurser.ku.dk/course/astk15697u/2016-2017 

Jeg vejleder bachelor- og kandidatstuderende med interesse for International Sikkerhed; Islamisk Stat; Syrien; Terror og politisk vold; Radikalisering; Diskursanalyse; billeder, æstetik og/eller medier.

Andet

Jeg sidder i redaktionen for Tidsskriftet Politik og New Perspectives.

Seneste kronik: ’Islamisk Stats medie-jihad er mere end brutalitet’, https://www.b.dk/kronikker/islamisk-stats-medie-jihad-er-mere-end-brutalitet

Sociale Medier

https://twitter.com/FriisSimone

https://www.linkedin.com/in/simone-molin-friis-9b016562/ 

 

Primære forskningsområder

  • International politik og sikkerhedsstudier.
  • Islamisk Stat (videoer, medier og kommunikation).
  • Henrettelsesvideoer og halshugningsvideoer.
  • Terror og spektakulær vold.
  • International sikkerhed og billeder.
  • Politisk vold, billeder og synlighed.
  • Islamisk Stat, Krigen mod Terror, Krigen i Syrien.
  • Moderne krig og nutidens medier.

ID: 122745453