Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Anders Woller Nielsen

Anders Woller Nielsen

Ph.d. stipendiat

Forskningsinteresse

Det syntes at være et robust empirisk fund, at hvis magthavere overlades et tilstrækkeligt manøvrerum, vil offentlige ressourcer i et samfund fordeles i henhold til, hvad der maksimerer magthaverens muligheder for at bibeholde magten.  I udviklingslande kan sådanne strategier ikke bare tænkes at hindre økonomisk udvikling, men også skabe misundelse blandt samfundsgrupper. Dette Ph.d. projekt undersøger specifikt, hvilke grupper der bliver forfordelt, hvilke ressourcer der fordeles, samt hvordan sådanne omfordelingsstrategier varierer på tværs af lande. Ved at kaste lys over brugen af forskellige omfordelingsinstrumenter er håbet at skabe et mere fyldestgørende billede af, hvordan magthavere udnytter offentlige ressourcer for egen vindings skyld.  

Projektet gør særligt brug af Geografiske informationssystemer (GIS) og satellitdata med henblik på at besvare ovenstående. Jacob Gerner Hariri vejleder projektet og Mogens Kamp Justesen (Copenhagen Business School) er bivejleder.

Baggrund: Anders Woller er bachelor og kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet, og har en kandidatgrad i komparativ politik fra London School of Economics and Political Science. Af bredere interesser inden for statskundskaben kan nævnes komparativ politisk økonomi, udviklingspolitik, valg i ikke-konsoliderede demokratier, datavisualisering, og machine learning.

 

ID: 142306299