Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Christiane Mossin

Christiane Mossin

Postdoc

Medlem af:

  • Politisk Teori

Christiane Mossin er ansat som postdoc på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hun er uddannet i filosofi fra Københavns Universitet og har gennemført sit ph.d. forløb på Copenhagen Business School, hvor hun erhvervede ph.d. graden på grundlag af afhandlingen Interzones of Law and Metaphysics: Hierarchies, Logics and Foundations of Social Order seen through the Prism of EU Social Rights. Afhandlingen er interdisciplinær, udfoldet i krydsfeltet mellem jura, politisk filosofi og retsfilosofi.

Mossin arbejder med samtidige sociale, politiske og retslige problemstillinger ud fra filosofiske og begrebshistoriske perspektiver. I denne forbindelse orienterer hun sig navnlig i retning af moderne kontinental politisk filosofi (Hegel, Durkheim, Frankfurterskolen, Carl Schmitt, Koselleck, Foucault, Derrida, Agamben, Zizek m.fl.).

Mossins aktuelle forskning omhandler forholdet mellem demokrati og civilsamfund – og indgår i projektet Civilsamfundet i statens skygge (CISTAS), finansieret af Carlsbergfondet og Kulturministeriet, og ledet af professor og institutleder Lars Bo Kaspersen (Institut for Statskundskab, Københavns Universitet) og lektor Liv Egholm Feldt (Department of Business and Politics, Copenhagen Business School). Mossin varetager, sammen med Lars Bo Kaspersen, delprojektet ’Civilsamfundet og associativt demokrati’, der tematiserer forholdet mellem demokrati og civilsamfund ud fra en dansk historisk kontekst. Formålet er at skabe et grundlag for en diskussion af muligheden for en (re)vitalisering af civilsamfundets demokratiske potentiale. I denne forbindelse inddrages både nyere teoretisk litteratur (herunder Paul Hirst’s, Joel Rogers’ og Joshua Cohen’s teorier om ’associativt demokrati’), såvel som ældre (Tocqueville, Durkheim, G.D.H. Cole, H.J. Laski, Otto von Gierke m.fl.). Ligeledes foretages både historiske og nutidsorienterede empiriske analyser af sammenhænge mellem civilsamfund og demokrati - eller mangel på sådanne - i Danmark. En længere beskrivelse af delprojektet kan  findes på Cistas’ hjemmeside:

http://cistas.dk/projekter?PID=10745&M=NewsV2&Action=1&NewsId=20

Undervisnings- og vejledningsområder

Kontinental politisk filosofi, navnlig moderne og postmoderne

Emner: magt, herunder perspektiver på suverænitet, biopolitik og ideologi; politisk teologi; forholdet mellem politik og æstetik; civil samfund/ kollektive dannelser

Teoretikere (bl.a.): Hegel, Marx, Tocqueville, Durkheim, the British pluralists, Carl Schmitt, early Frankfurt School, Foucault, Butler, Zizek, Agamben, Rancierre

ID: 117451286