Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Kasper Møller Hansen

Kasper Møller Hansen

Professor

Primære forskningsområder

Kasper Møller Hansen er professor i almen og komparativ statskundskab med særlig fokus på anvendt kvantitativ metode. Hans forskningsområder er anvendt demokratiforskning, deliberativt demokrati, valg (EU-parlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg), folkeafstemninger, meningsdannelse og forskellige former for borgerinddragelsesprocesser. Han underviser i meningsdannelse, statistik, samfundsvidenskabelig metode og almen og komparativ statskundskab. I 1998 var han på forskningsophold ved Universitet i Bergen, i 2001 ved Stanford University, i 2007 ved The Australian National University og i 2010 ved European University Institute (EUI).

Han har publiceret flere artikler i Political Behavior, Political Communication, European Journal of Political Research, International Journal of Public Opinion Research, Scandinavian Political Studies, Public Administration, Politica, Tidsskriftet Politik, Økonomi & Politik og Metode & Data. Hansen har en kandidatgrad i økonomi (Cand.oecon.) og en Ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i Statskundskab.

Hans nuværende forskningsprojekter omhandler blandt andet et projekt, som vil forsøge at forstå effekten af politiske argumenter og information på den danske befolkning. Projektet er finansieret af Forskningsråd for Samfund og Erhverv. Desuden er Hansen med i forskningsgruppen som gennemfører de danske valgundersøgelser.

Aktuel forskning

se http://www.kaspermhansen.eu/ for opdateret hjemmeside

ID: 3570