Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Jonas Hedegaard Hansen

Jonas Hedegaard Hansen

Videnskabelig ass.

Egen hjemmeside: https://sites.google.com/site/hedegaardhansen/

 

Aktuel forskning:

Jeg er særligt interesseret i at undersøge, hvorvidt man kan bruge forskellige typer af kampagneværktøjer til at øge valgdeltagelsen. I den forbindelse forsker jeg i, hvorfor nogle personer stemmer, mens andre vælger at blive væk fra valgstederne på valgdage.

Jeg er derudover optaget af at blive klogere på, hvilke mekanismer der påvirker borgernes politiske holdninger samt beslutning om stemmeafgivelse.

Vejleder: Kasper Møller Hansen

Primære forskningsområder:

Valg; Valgdeltagelse; Kampagneformer; Politisk mobilisering (Get-Out-The-Vote); Politisk psykologi; Valgkamp; Holdningsdannelse; Kvantitativ metode; Eksperimentel metode

Undervisning og vejledning:

Efterår 2014: Politisk deltagelse og mobilisering, seminar, kandidatuddannelsen

Efterår 2013: Politologisk Grundkursus, 1. semester

Vejledning: Opgaver indenfor politisk adfærd, politisk journalistik, holdningsdannelse, kvantitative metoder.

Projektbeskrivelse:

Valg til politiske organer er et centralt omdrejningspunkt i vores demokrati. Samtidig er det  en af de vigtigste indikatorer for demokratiets tilstand. Ved valget holder borgerne sine politikerne til regnskab for deres handlinger i den foregående periode, og tildeler dem et nyt mandat, så de på folkets vegne kan regere i den næste periode.

Ved Kommunalvalget i 2009 var valgdeltagelsen på 65,8 procent, hvilket er et fald på ca. fire procentpoint i forhold til valget i 2005. Vender man det om, står det klart, at 34,2 procent af vælgerne ikke afgav deres stemme. Der er altså et væsentligt antal stemmer, der ikke indløses. Derudover er der store uligheder i valgdeltagelsen mellem forskellige befolkningsgrupper. Eksempelvis er valgdeltagelsen for unge samt indvandrere og efterkommere markant lavere end gennemsnittet.

I forbindelse med Kommunalvalget 2013 har vi gennemført en række felteksperimenter for at undersøge effekten af en række forskellige virkemidler til at øge valgdeltagelsen. Det gælder eksempelvis postomdelte pjecer, SMS'er og informationsmøder på uddannelsesinstitutioner. Disse forsøg er en del af et større projekt om valgdeltagelse, som du kan læse mere om på Center for Valg og Partiers hjemmeside. De første resultater blev offentliggjort d. 5. juni 2014. Sidenhen har vi offentliggjort en rapport i forbindelse med Europaparlamentsvalget 2014 og for tiden arbejder vi på en rapport om Folketingsvalget 2015.

ID: 13764261