Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Kristian Knus Larsen

Kristian Knus Larsen

Forsker

Primære forskningsområder

  • Strategi
  • Sikkerhed
  • Danmarks forsvars og sikkerhedspolitik
  • Civil-militære relationer
  • Beslutningstagning under militære kampagner
  • Styringsinstrumenter indenfor den militære forvaltning
  • NATO

Aktuel forskning

Aktuelt forsker jeg i strategi og sikkerhed som sammenhængende koncepter og herudover arbejder jeg med forskellige effektiviseringstiltag, der kan optimere den militære ressourceanvendelse og danne grundlag for bedre politisk beslutningstagning. 

I min ph.d.-afhandling, som jeg forsvarede i september 2014, undersøgte jeg den militære og politiske brug af performance-målinger i krig. Undersøgelsen fokuserede på konsekvenserne af anvendelsen af performance-målinger. Analytisk var min interesse i den forbindelse; 1) hvordan militære operationer har taget form i forbindelse med anvendelsen af performance-målinger; og 2), hvordan den civil-militære relation præges og forandres i tilstedeværelsen af performance-målinger.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser desuden på kandidatuddannelsen Security Risk Management, hvor jeg er ansvarlig for kurset Security Studies and Strategy.

ID: 33662617