BA-projekt; Intro-møde for kommende BA-projektskrivere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Institutkalender > BA-projekt; Intro-møde...

BA-projekt; Intro-møde for kommende BA-projektskrivere

Fredag den 8. december 2017 kl. 13.15-15.30 i lokale CSS 35.01.05

Skal du skrive BA-projekt i foråret 2018 er der mulighed for at komme i gang eller videre med idéer til, hvad bachelorprojektet skal handle om, finde skrivemakker samt få indblik i processen, formalia og krav til BA-projektet på intro-eftermiddagen. Fagkoordinator med assistance fra tidligere bachelorprojektskrivere holder oplæg såvel som der er mulighed for at møde ældre studerende, der har afsluttet deres BA-projekter. 

Det er en god idé at have tænkt over nogle mulige emner for dit BA-projekt inden mødet, men det er ikke et krav. Er du blank vil der være lejlighed til at få inspiration under mødet. 

Program

13.15 Velkomst, formål med eftermiddagen og formalia v/ fagkoordinator Hanne Nexø Jensen

13.35 Vores bachelorskriveproces. Oplæg v/ Julie Syberg Henriksen og Mia Nyborg Jørgensen 

14.00 PAUSE 

14.15 Hvad vil I skrive BA-projekt om? Input til emneidéer v/ fagkoordinator Hanne Nexø Jensen 

14.45 Emne-café, mød tidligere BA-projekt-skrivere og bliv mere afklaret om dit emnevalg og muligheden for at finde skrivemakker 

15.30 Afrunding og evaluering 

Velkommen
Fagkoordinator for BA-projekter, Hanne Nexø Jensen