Invitation til lancering af Handbook of Scandinavian Politics – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Institutkalender > Invitation til lanceri...

Lancering af Handbook of Scandinavian Politics

"Handbook of Scandinavian Politics" er netop udgivet på forlaget Routledge. Bogen giver et overblik over centrale udviklinger i nordisk politik og de udfordringer og mu-ligheder, som de nordiske sam-fund står overfor i dag. Det er den første bog af sin art og udtryk for en stigende international interesse for nordisk politik.

Tid og sted
Fredag den 29. september
kl. 14-16 i Nordens Hus,
Ved Stranden 18, København

Efterfulgt af reception

Generalsekretær Dagfinn Høybråten, Nordisk Ministerråd
byder velkommen

Professor Peter Nedergaard, Københavns Universitet
introducerer programmet og styrer diskussionen.

Professor Anders Wivel, Københavns Universitet
forklarer om tanken bag bogen.

Førsteamanuensis Tine Sophie Prøitz, Høgskolen i Sør-Øst Norge
Uddannelsespolitik i de nordiske lande – forskelle og ligheder

Professor Svend Erik Hougaard Jensen, Copenhagen Business School
Økonomisk politik i de nordiske lande – forskelle og ligheder

Lektor Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet
De nordiske lande og FN – forskelle og ligheder

Lektor Karina Kosiara-Pedersen, Københavns Universitet
De politiske partier i de nordiske lande – forskelle og ligheder

Professor Peter Thisted Dinesen, Københavns Universitet
Social tillid i de nordiske lande – forskelle og ligheder