Ditte Maria Brasso Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Institutkalender > Ditte Maria Brasso Sør...

Ditte Maria Brasso Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Ditte Maria Brasso SørensenKandidat

Ditte Maria Brasso Sørensen

Titel

"Competing ideologies of EU democracy – EU democracy between Resisters and Promoters". 
Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books

Tid og sted

Mandag den 9. april 2018 kl. 14.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Lars Tønder, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
     
  • Associate Professor Sofia Näsström, Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet, Sweden
     
  • Assistant Professor Nathalie Brack, Département de Science politique, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Resumé

Ditte Maria Brasso Sørensen afdækker i sin afhandling dominerende demokrati-opfattelser i EU ved at belyse hvordan centrale politiske begreber udmøntes i politiske debatter. Formålet med dette er dobbelt. Afhandlingen søger både at forstå dominerende EU-demokratiopfattelser gennem et studie af den politiske debat, der ledte op til Europa-Parlamentsvalget i 2014. Det vises, at to Europæiske demokrati-ideologier konkurrerer om at blive dominerende i det politiske sprog.
 
Med udgangspunkt i forståelsen af disse to konkurrerende demokratiopfattelser, spørger afhandlingen dernæst, hvilke politisk teoretiske principper der kan formuleres og retfærdiggøres ved at balancere dominerende overbevisninger og eksisterende politisk teori. Ved at balance fortolkninger af; erindring, kultur, folket, repræsentanten og parlamentarisme, artikuleret i den politiske debat, og indsigter fra eksisterende politisk teori videreudvikler Sørensen den politiske teori om EU demokrati.