Scient.pol.alumnen - Institut for Statskundskab – Københavns Universitet

Scient.pol.alumnen

Scient.pol.alumnen er det officielle alumnenetværk for alle statskundskabere, der er uddannet ved Københavns Universitet. I Scient.pol.alumnen kan du få faglig inspiration, styrke dit netværk og pleje dine karriereveje.

Vi afholder hvert år events med inspirerende oplægsholdere, som debatterer aktuelle emner og relevante problemstillinger for statskundskabere. Foruden de faglige events inviterer vi alumnerne til sociale arrangementer i løbet af året, hvor du forhåbentlig kan møde nye og gamle venner fra studiet. Meld dig ind på Facebook og ved at skrive til Mette Cruse Skou på mcs@ifs.ku.dk.

Kontakt bestyrelsen for Scient.pol.alumnen gennem Mette Cruse Skou på mcs@ifs.ku.dk.

Bestyrelsesmedlemmer:

Ulrik Fonsmark Andreasen (formand)
Jesper Boldt Hansen
Lea Marie Juliussen
Mette Holst
Mikael Valsted
Mikkel Vedby Rasmussen (institutleder)