Demokratiets ildsjæle – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Publikationer > Demokratiets ildsjæle

Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark

Hvem er medlemmerne af de politiske partier, hvorfor har de meldt sig ind, hvad motiverer dem for at deltage og af hvilke årsager kan de finde på at melde sig ud igen? Demokratiets ildsjæle giver et hidtil ukendt indblik i medlemsskaren hos de politi­ske partier i Danmark. Med bogen får du et overblik over antal­let af medlemmer, deres socio-økonomiske og holdningsmæssige repræsentativitet i forhold til vælgerne og hvorfor og hvordan de er blevet medlemmer. Desuden diskuteres omfanget af og forkla­ringer på medlemmernes deltagelse i partiaktiviteter, deres syn på partidemokratiet, og forklaringer på hvorfor medlemmerne overvejer at melde sig ud. Alt i alt tegnes et varieret billede af, hvad partimedlemskab er, lige fra passive medlemmer, der er tilfredse med partidemokratiet og med glæde blot betaler deres kontingent for at støtte partiet, til ildsjæle, der bruger det meste af deres fritid på partiet og deltager i valgkampagner, årsmøder og diverse andre partiaktiviteter. 

Karina Kosiara-Pedersen er ph.d. og lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hun forsker primært i politiske partier og valgkampagner.  

Jørgen Elklit, professor, dr.scient.pol., Aarhus Universitet: Karina Kosiara-Pedersens nye bog om de ca. 150.000 danskere, der bruger denne særlige kanal for politisk-demokratisk indflydelse, er både sikker og overbevisende – og dertil yderst veldokumenteret – så den vil utvivlsomt placere sig som et helt centralt værk i dansk statskundskab. Men dertil kommer, at den også vil være værdifuld for alle, der har en mere generel interesse i at forstå, hvordan forholdet mellem de politiske partier og deres medlemmer må forventes at udvikle sig i de kommende år.

 

Kontakt
Karina Kosiara-Pedersen
Lektor, ph.d.
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 16
Mail: kp@ifs.ku.dk