Åbent Universitet (Open University) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Uddannelser > Åbent Universitet (Ope...

Åbent Universitet (Open University)

Under Åbent Universitet har du mulighed for at supplere din uddannelse med enkelte fag på statskundskab. Formålet er at tilgodese personer, som har et særligt behov for at opnå kompetence inden for specifikke fagområder. Det kan for eksempel være gymnasielærere der ønsker at tage fag, der svarer til sidefag i samfundsfag for at opnå undervisningskompetence, eller det kan være personer som i forbindelse med deres arbejde behøver viden om et bestemt felt fx arbejdsmarkedspolitik eller EU's institutioner.

Et studium under Åbent Universitet vil normalt være individuelt tilrettelagt. Det er kun muligt at tage enkelte fag eller maksimalt hvad der svarer til en sidefagsuddannelse i samfundsfag. Det er derfor ikke muligt at tage en bachelor- eller kandidatgrad i statskundskab under Åbent Universitet.

Bemærk at det ikke er muligt at tage ÅU kurser med henblik på supplering for at opfylde de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelsen i Statskundskab/Samfundsfag. I nogle tilfælde kan du få mulighed for at supplere med op til 15 ECTS-point, men denne supplering kan først finde sted efter, at du er blevet optaget på din kandidatuddannelse, og skal være afsluttet indenfor 6 måneder.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen.

 


Kursusudbud

Se instituttets udbud af kurser i instituttets kursuskatalog.
 

Adgangskrav

Der gælder følgende adgangskrav for at blive optaget på fag under Åbent Universitet:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller Idéhistorie B
 • Matematik B

Vi gør specielt opmærksom på, at der kræves matematik på B-niveau.

 Til toppen

Pris

Under Åbent Universitet betaler den studerende selv for at følge kurser. For nyoptagne studerende under Åbent Universitet pr. 1. januar 2011 koster det kr. 1150,- pr. 5 ECTS. Et tilvalg i samfundsfag svarer til 120 ECTS.

Studerende, der ønsker at tage fag svarende til sidefag i samfundsfag
Nye studerende, der optages med tilsagn om at tage fag svarende til et fuldt sidefag fra og med forårssemesteret 2011 skal betale 1150,- kr. pr. 5 ECTS.

Studerende, der før den 1. januar 2011 har været i gang med at aflægge fag svarende til et gymnasierettet sidefag i samfundsfag, skal fra forårssemesteret 2011 ligeledes betale 1150,- pr. 5 ECTS for de resterende fag.
 

Ansøgningsfrister

Ansøgninger behandles to gange om året med ansøgningsfrist den 15. juni og 15. december.

Bemærk! Hvis du søger om et fuldt sidefag i samfundsfag under Åbent Universitet, er der ansøgningsfrist én gang årligt den 15. juni.
 

Ansøgningsprocedurer

En ansøgning skal indeholde et udfyldt ansøgningsskema , en motivation for optagelsen, kopi af eksamensbevis, der kan dokumentere, at ansøger har en baggrund, der gør det muligt at følge undervisningen. Udtalelse fra evt. arbejdsgiver eller Jobcenter, der sandsynliggør, at ansøger har et særligt behov for videreuddannelse kan også medsendes ansøgningen, hvis relevant.

Elektroniske ansøgninger sendes til:

aabenuni@ifs.ku.dk 

Fysiske ansøgninger stiles til:

Studienævnet ved Institut for Statskundskab
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1353 København K

 Til toppen

Undervisningskompetencer i samfundsfag under Åbent Universitet

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolen i samfundsfag, skal du søge om at tage fag, der svarer til Sidefagsuddannelsen i samfundsfag – i alt 120 ECTS. Du skal være opmærksom på, at mange gymnasier kræver, at du har faglig kompetence i to gymnasiefag for at komme i betragtning.

Indhold

Alle, der ønsker at opnå faglig kompetence i samfundsfag og dermed kunne undervise i gymnasieskolen, skal gennemføre 120 ECTS point. Pointene er fordelt på følgende kurser:

 • Politisk teori og idéhistorie (10 ECTS)
 • Politologisk grundkursus   (10 ECTS)
 • National forvaltning (12,5 ECTS)
 • Sociologi (12,5 ECTS)
 • Almen Statskundskab (10 ECTS)
 • Sammenlignende statskundskab (10 ECTS)
 • Metode 1 (10 ECTS)
 • Metode 2 (10 ECTS)
 • Mikroøkonomi (7,5 ECTS)
 • Makroøkonomi (7,5 ECTS)
 • International politik (20 ECTS)

Du bestemmer selv rækkefølgen af kurserne, dog skal Metode 1 tages før Metode 2.

Du kan læse mere om indholdet af de enkelte fag i studieordningen for sidefagsuddan-nelsen i samfundsfag.

Undervisning

Såfremt du får tilsagn om at kunne tage de kurser, der svarer til et sidefag rettet mod undervisningskompetence i gymnasieskolen, har du adgang til at gennemføre alle de kurser, der er omfattet af sidefaget, indtil du har gennemført hele sidefaget.

Der er seks undervisningshold pr. fag hvert semester. Du har mulighed for at tilmelde dig det hold, der passer bedst til dit arbejdsliv, da mange sidefagsstuderende m.h.p. gymnasiekompetence er i arbejde samtidig med, de gennemfører et sidefag. Se undervisningstidspunkter for de enkelte hold kursuskataloget.

Tilmelding til undervisningen

Har du allerede fået tilsagn om at kunne følge kurserne svarende til sidefag under Åbent Universitet, skal du inden hvert semester tilmelde dig undervisningen i de fag, du ønsker at gennemføre i det kommende semester. Du tilmelder dig ved hjælp af det ansøgnings-skema, der kan downloades i højre side.

Betaling

Det koster kr. 1150,- pr. 5 ECTS. Kurser svarende til et sidefag på 120 ECTS vil derfor koste 27.600 kr. Betalingen sker ved fagets begyndelse, også selvom det er et fag, der strækker sig over to semestre. Hvis du skal følge en hel sidefagsuddannelse, betaler du løbende for de fag, du påbegynder.

Til toppen