Mødedatoer i Meritudvalget – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Uddannelser > Studienævnet > Datoer meritudvalg

Mødedato i Merit/disp.-udvalget

Merit- og dispensationsudvalget afholder som udgangspunkt møde hver måned i forlængelse af Studienævnets møder, dog ikke i juli måned.

Merit- og dispensationsansøgninger behandles administrativt og løbende.

Dog behandles sager af mere principiel karakter i merit- og dispensationsudvalget.

Det anbefales, at indsende ansøgninger i god tid. Du skal regne med ca. en måneds sagsbehandlingstid fra modtagelsen af alle relevante bilag. Skal sagen drøftes i merit- og dispensationsudvalget, kan der gå længere tid.

Ansøgninger og bilag skal indsendes elektronisk. 

Ansøgningsskemaerne findes på KUnet under Blanketter. 

Skemaet downloades fra KUnet og gemmes som Word fil lokalt på egen computer.