Vil du læse på Institut for Statskundskab? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Uddannelser > Vil du læse på Institu...

Vil du læse på Institut for Statskundskab?

Denne side henvender sig til dig, der ønsker at tage en hel uddannelse i statskundskab/samfundsfag eller sikkerheds- og risikoledelse (Security Risk Management). Hvis du kun er interesseret i at læse enkelte fag, så se mere under meritstuderende.

Er en uddannelse på Institut for Statskundskab noget for dig?

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere forskellige vinkler, så er en uddannelse på Institut på Statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan vores samfund fungerer og udvikler sig. Populært sagt handler politik om 'hvem får hvad, hvornår og hvorfor'.

Hvad omhandler uddannelserne?

På Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet er det videnskabelige studium af politik (politologien) det faglige omdrejningspunkt, men i uddannelserne tilstræbes tværfaglighed.

På statskundskabsuddannelsen indgår kernefagene almen og sammenlignende statskundskab, politisk teori og idéhistorie, forvaltning og international politik sammen med støttefagene økonomi, sociologi og metode. De studerende indføres i brugen af videnskabelige og analytiske værktøjer til at undersøge samfundsforhold i bred forstand, med specielt fokus på den politiske proces, de politiske aktører samt forskellige institutioners samfundsmæssige rolle.

På kandidatuddannelsen i sikkerheds- og risikoledelse indgår fem obligatoriske fag: Security Studies and Strategy, Political Risk Analysis, Knowledge Production and Evaluation, Security Risk Management og enten Transformations of the Public-Private Divide eller Intelligence. Ud over de obligatoriske fag kan de studerende vælge mellem en række valgfag. De studerende opnår en solid teoretisk og empirisk viden om sikkerhedspolitik, risikoanalyse og organisationer i en omskiftelig verden samt de analytiske værktøjer til at udføre og udvikle analyser af de problemstillinger, der relaterer sig til disse spørgsmål.  

Til toppen

Hvad kan jeg blive?

De fleste bachelorer fra Institut for Statskundskab fortsætter på kandidatuddannelserne i statskundskab eller sikkerheds- og risikoledelse og afslutter med en titel som hhv. cand.scient.pol. eller cand.soc. i sikkerheds- og risikoledelse. Efter endt uddannelse er jobmulighederne mange og spænder vidt. En del bliver ansat i den statslige administration, i regioner og kommuner eller halvoffentlige organisationer, mens andre ansættes i private organisationer og virksomheder.

Hvordan bliver jeg optaget?

Hvis du søger optagelse til bacheloruddannelsen i statskundskab på baggrund af din gymnasiale uddannelse, kan du læse mere om de specifikke adgangskrav og ansøgningsfrister under 'Optagelse på bacheloruddannelsen i statskundskab'. Hvis du allerede er universitetsstuderende, men ønsker at skifte til statskundskab, så gælder der forskellige regler afhængig af, hvor du læser henne nu. Læs mere om mulighederne under 'Studieskift og overflytning til statskundskab'.

Hvis du søger optagelse på kandidatuddannelsen i sikkerheds- og risikoledelse, kan du læse mere om de specifikke adgangskrav og ansøgningsfrister under 'Optagelse på kandidatuddannelsen i sikkerheds- og risikoledelse'. 

    Hvor finder jeg mere information?

    Hvis du ønsker information om uddannelserne, henviser vi til deres respektive sider på Københavns Universitets uddannelsessider: bacheloruddannelsen i statskundskab, kandidatuddannelsen i statskundskab og kandidatuddannelsen i sikkerheds- og risikoledelse. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Studievejledningen på Institut for Statskundskab.

    Til toppen