01. januar 9999

COMPROMISE - Democratic Ideals and Real Politics

COMPROMISE er et forskningsprojekt, der undersøger meningen, brugen og værdien af kompromisser i politisk teori og rigtig politik. Det overordnede formål med projektet er, at opnå en bedre forståelse af samspillet mellem formulering af idealer på den ene side, og den politiske virkelighed, der er karakteriseret af uenighed og behovet for kompromis, på den anden. Med udgangspunkt i ideen om at kompromisser har en iboende værdi i demokratisk beslutningstagning, er det projektets ambition at opstille et framework, der kan give en dybere forståelse og evaluering af politisk kompromisdannelse. På den måde forsøger projektet at bidrage til nutidens debatter omkring, hvordan man opstiller en normativ politisk teori, der tager den politiske virkelighed seriøst.

Forskningsprojektet er finansieret af Velux Fonden

Kontakt:
Professor Christian F. Rostbøll
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 28
Mail: cr@ifs.ku.dk