18. september 2017

Developing and Implementing Green National Accounts and the Green GDP

Et grønt BNP - udvikling og implementering af det grønne nationalregnskab og et grønt BNP

Københavns Universitet har indledt et samarbejde med Danmarks Statistik på et nyt projekt for at videreudvikle Danmarks grønne nationalregnskab. Projektet vil dels undersøge de politiske-administrative processer bag brugen af det grønne nationalregnskab, dels foretage en konkret beregning af et såkaldt 'grønt BNP' for Danmark.

Det treårige projekt, der løber indtil slutningen af 2019, er muliggjort af en bevilling fra KR-Fonden. KR-Fonden støtter bl.a. initiativer, der medvirker til at øge forståelsen af, hvordan vækst og ressourceforbrug måles for at sikre en bæredygtig udvikling.

Politiske og administrative barrierer for en aktiv brug af det grønne nationalregnskab

En ensidig brug af traditionelle økonomiske mål, først og fremmest BNP, medfører en fare for, at politiske og administrative beslutninger ikke i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til omkostningerne ved ressourceudtømning og forandringer i miljøet. Dette har længe været erkendt og kritiseret, ikke bare af miljøorganisationer, men også af FN, EU, Verdensbanken og OECD m.fl.

Det grønne nationalregnskab er udviklet som svar på denne kritik, men den praktiske brug af det er stadig i sin vorden. En vigtig del af arbejdet er derfor at undersøge, hvordan det grønne nationalregnskabs oplysninger om sammenhængen mellem miljø og økonomi kan få en integreret rolle i politiske, administrative og forretningsmæssige processer.

Projektet vil bl.a. kortlægge forskellige forhindringer for brugen af det grønne nationalregnskab, herunder de barrierer i form af praktiske og institutionelle forhold samt vanetænkning. Det vil bl.a. blive undersøgt, hvordan politikere og embedsmænd har reageret på kritikken af den ensidige brug af det traditionelle BNP og på de mange initiativer til opstilling af alternative mål og målsætninger.

Denne del af projektet ledes af professor Jens Hoff, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Der er tilknyttet en PostDoc til denne del.

National og international involvering i projektet

En vigtig del af projektet er at synliggøre og nyttiggøre resultaterne og øge bevidstheden om det grønne nationalregnskab. Projektet vil derfor blive fulgt af en gruppe af nationale og internationale eksperter. Gruppen er under etablering, men indtil videre er der opnået tilsagn om deltagelse fra Glenn Marie Lange, Chief Technical Advisor i Verdensbanken, Lars Haagen Pedersen, afdelingschef i Finansministeriet, Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker, Signe Krarup, specialkonsulent i Miljø- og Fødevareministeriet, Thomas Bue Bjørner, kontorchef I Det Økonomiske Råds Sekretariat.