Det grønne BNP

Udvikling af det grønne nationalregnskab og beregning af et grønt BNP

Det grønne nationalregnskab er baseret på en række enkeltstående delregnskaber, hvoraf en del af dem er opgjort i fysiske mængder og altså ikke indbefatter en økonomisk værdisætning. Det gælder fx regnskabet for udslip af drivhusgasser, der indeholder en opgørelse af udslippene i tons.

Hvor det grønne nationalregnskab således indeholder en lang række forskellige fysiske og økonomiske delregnskaber, der ikke umiddelbart kan lægges sammen til et bundlinjetal, er det ”grønne BNP” en sammenfatning af alle disse forhold (og evt. andre) ved hjælp af en økonomisk værdisætning. 

Det ”grønne BNP” kan defineres, beregnes og fortolkes på en række forskellige måder, og projektet skal derfor sikre, at beregningen af et dansk ”grønt BNP” laves på den mest hensigtsmæssige måde og i overensstemmelse med den nyeste forskning på området. Det er en væsentlig målsætning at sikre, at det ”grønne BNP” bygger på og stemmer overens med de fysiske og økonomiske data i det grønne nationalregnskab, som Danmarks Statistik sideløbende opstiller.

Elementerne i beregningen af det ”grønne BNP” er:

Mens disse elementer er nødvendige for beregningen af det ”grønne BNP”, har de hver især også selvstændige vigtige anvendelsesmuligheder uafhængigt af deres andel i et ”grønt BNP”.

Denne del af arbejdet ledes af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, KU, i samarbejde med Ole Gravgård, Danmarks Statistik. Der er tilknyttet en PhD-studerende.