Dansk- og Komparativ Politik – Adfærd, Institutioner og Metoder

Forskergruppen ”Dansk- og komparativ politik – adfærd, iInstitutioner og metoder” omfatter mindst fire væsentlige områder inden for statskundskaben: komparativ politik, politisk adfærd, politisk økonomi og europæisk politik. Indholdsmæssigt forsker gruppens medlemmer i politiske partier, interessegrupper, politiske regimer, politik i ikke-demokratiske regimer, offentlig meningsdannelse, valg og stemmeadfærd samt mange andre emner af umiddelbar og nutidig relevans for både akademikere og praktikere. Gruppen gør brug af en bred vifte af metodiske tilgange til studiet af politik, fra design-baseret kausal inferens til interviews og deltagerobservation.

Dansk- og Komparativ Politik – Adfærd, Institutioner og Metoder

Gruppens medlemmer bidrager aktivt til udviklingen af det akademiske miljø på Institut for Statskundskab ved at lave banebrydende forskning, som jævnligt bliver udgivet i statskundskabens mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter.

På bachelorniveau er det gruppemedlemmernes ansvar at undervise i fagsekvensen Dansk- og komparativ politik (tre kurser), fagsekvensen i Metode (tre kurser), kurset i offentlig politik samt kurset i videnskabsteori. På kandidatniveau udbyder medlemmerne af gruppens en specialisering i politisk adfærd sammen med en række forskellige kurser i komparativ politik, politisk økonomi og politiske institutioner.

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Andersson, Per Fredrik Ekstern postdoc   E-mail
Cappelen, Christoffer Pfeiffer Postdoc +4535320717 E-mail
Damsbo-Svendsen, Søren Ph.d.-stipendiat +4535321446 E-mail
Dinesen, Peter Thisted Professor +4535323375 E-mail
Doggenweiler, Daniel Andres Cruz Ph.d.-studerende +4535324517 E-mail
Eady, Gregory Tenure Track Adjunkt   E-mail
Hansen, Kasper Møller Professor +4535323392 E-mail
Hariri, Jacob Gerner Professor +4535323567 E-mail
Heide-Jørgensen, Tobias Postdoc +4535331645 E-mail
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Tenure Track Adjunkt +4535323732 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor +4535324104 E-mail
Junk, Wiebke Marie Tenure Track Adjunkt +4535333812 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor +4535323416 E-mail
Kurrild-Klitgaard, Peter Professor +4535323798 E-mail
Larsen, Frederik Kristoffer Kjøller Ph.d.-stipendiat +4535326884 E-mail
Nedergaard, Peter Professor +4535323408 E-mail
Pedersen, Kristina Aleksandrovna Ph.d.-stipendiat +4535324569 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Lektor +4535336586 E-mail
Rasmussen, Anne Professor +4535320503 E-mail
Rohlfing-Frederiksen, Regitze H Ph.d.-stipendiat +4535330689 E-mail
Seestedt, Marie Heldgaard Ph.d.-stipendiat +4535333593 E-mail
Vandeweerdt, Clara Johan E Tenure Track Adjunkt +4535332076 E-mail

Kontakt

Lektor Carolin Rapp
(Koordinator)
Mail: cara@ifs.ku.dk
Telefon: 27 62 76 33

Lektor Frederik Hjorth
(Vice-koordinator)
Mail: fh@ifs.ku.dk
Telefon: 26 27 24 41