Tobias Heide-Jørgensen

Tobias Heide-Jørgensen

Ph.d. stipendiat

Emneord

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - politisk adfærd, politisk holdningsdannelse, holdninger til velfærdsstaten, egeninteresse i politik, ideologi i politik, kvantitative metoder, kausal inferens, eksperimentelle designs

ID: 226569625