Tobias Heide-Jørgensen

Tobias Heide-Jørgensen

Ph.d. stipendiat

I min forskning undersøger jeg holdninger til velfærdsstaten. Den moderne velfærdsstat griber ind i vores liv på mange forskellige og afgørende måder. Mens mange mennesker er stærke tilhængere af velfærdsstatens institutioner og ordninger, er andre anderledes kritiske. Hvad er årsagen til det? Det forsøger jeg at svare på i mit ph.d.-projekt.

I mit projekt fokuserer jeg specifikt på, hvordan og under hvilke omstændigheder hhv. materiel egeninteresse og politisk ideologi har betydning for, hvad folk mener om velfærdsstaten og dens politikker (såsom skattetryk, offentlige ydelsers niveau, omfordeling mv.). Jeg undersøger også, hvordan disse to faktorer spiller sammen. Min forskning befinder sig i spændingsfeltet mellem statskundskab, politisk økonomi og politisk psykologi. Jeg anvender en kombination af dansk survey- og registerdata samt videregående kvantitative forskningsdesigns.

Projektet vejledes af Peter Thisted Dinesen.

Primære forskningsområder

  • Politisk adfærd og politiske holdninger
  • Holdninger til velfærdsstaten
  • Egeninteresse i politik
  • Ideologi i politik
  • Kvantitative metoder
  • Ekperimentelle og naturligt eksperimentelle designs
  • Kausalitet

ID: 226569625