Peter Nedergaard

Peter Nedergaard

Professor

Medlem af:

Primære forskningsområder

Mine forskningsinteresser er komparativ politik med særlig henblik på europæisk integration og international politisk økonomi. I den forbindelse har jeg beskæftiget mig med politisk-økonomiske analyser af international handel, international klimapolitik, landbrugspolitik, markedsintegration, beskæftigelsespolitik, standardiseringspoltik samt EU's administration og institutionelle opbygning.

Teoretisk er jeg især interesseret i synsvinkler, som indbefatter både de økonomiske og politiske sider af europæisk integration eller synsvinkler, som supplerer enten den rene politiske eller den rene økonomiske synsvinkel på europæisk integration. I praksis har det givet sig udslag i artikler og bøger baseret på rational choice, socialkonstruktivisme, handelsteori samt økonomisk og politisk integrationsteori.

Aktuel forskning

Ny podcastserie: Fortællingen om Tyskland

Afsnit 1: Tysklands fødsel

Afsnit 2: Tyskland i en krisetid

Afsnit 3: Stunde Null, hvad gør man nu?

Afsnit 4: Forstå SPD, CDU og AfD og det politiske system i Tyskland

Afsnit 5: Fra D-mark til Euro, men altid med ordoliberalismen for øje

Podcastserie: Sådan fungerer EU

Afsnit 1: Hvad er EU?

Afsnit 2: Teoretiske perspektiver på EU?

Afsnit 3: EU's institutioner

Afsnit 4: Landbrugspolitik

Afsnit 5: Handelspolitik

Afsnit 6: Det indre marked og konkurrencepolitik

Afsnit 7: Den Økonomiske og Monetære Union - ØMU'en

Afsnit 8: Industripolitik, transport- og regionalpolitik

Afsnit 9: Beskæftigelsespolitik

Afsnit 10: Lobbyisme

Afsnit 11: Klima og Energi (og Sikkerhed)

 

Nye artikler:

Peter Nedergaard (2018). EU's pengediplomati i migrant- og flygtningepolitikken. Udenrigs, nr. 2, November 2018, pp. 36-44. Abstract

Peter Nedergaard (2018). Borders and the EU legitimacy problem: the 2015–16 European Refugee Crisis. Policy Studies, Oktober 2018. Abstract

Peter Nedergaard (2018). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics, September 2018. Abstract

Peter Nedergaard & Maja Friis Henriksen (2018). Britisk exceptionalisme: Hvordan Brexit kan forstås i et historisk lys. Økonomi & Politik, Vol. 91, No. 2, pp. 66-78.

Peter Nedergaard (2018) Fra 1945 var Tyskland garant for stabilitet og forudsigelighed. Sådan er det ikke længere – og sådan bliver det ikke igen. Nu er Tyskland: Magtfuldt og ustabilt. Ræson, marts 2018, pp. 33-39.

Peter Nedergaard & Mads Dagnis Jensen (2017). You’re gonna have to serve somebody: A comparative analysis of the Polish, Danish and Cypriot EU Presidency discourses. Comparative European Politics, Vol. 15, No. 2, pp. 286-309. Abstract

Peter Nedergaard (2017)Erik Oddvar Eriksen: Hva er EU godt for? Tidsskrift for samfunnsforskning, Vol. 58, no. 1, pp. 133-135. Abstract

Mads Dagnis Jensen, Mathias Jopp & Peter Nedergaard (2016). Coordination of EU Policy Positions in Germany and Denmark: A Politics of Institutional Choice Approach. Journal of Contemporary European Research, Vol. 12, issue 2. Abstract

Emil Lobe Suenson, Peter Nedergaard & Peter Munk Christiansen (2016). Why Lash Yourself to the Mast? The Case of the Danish “Budget Law”. Public Budgeting & Finance, Vol. 36, issue 1, pp. 3-21. Abstract

 

Citationer af Peter Nedergaard ifølge scholar.google

Link til samling af politisk plakater

 

Artikler i videnskabelige tidsskrifter:

Peter Nedergaard (2018). EU's pengediplomati i migrant- og flygtningepolitikken. Udenrigs, nr. 2, November 2018, pp. 36-44. Abstract

Peter Nedergaard (2018). Borders and the EU legitimacy problem: the 2015–16 European Refugee Crisis. Policy Studies, Oktober 2018. Abstract

Peter Nedergaard (2018). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics, September 2018. Abstract

Peter Nedergaard & Maja Friis Henriksen (2018). Britisk exceptionalisme: Hvordan Brexit kan forstås i et historisk lys. Økonomi & Politik, Vol. 91, No. 2, pp. 66-78.

Peter Nedergaard (2017)Erik Oddvar Eriksen: Hva er EU godt for? Tidsskrift for samfunnsforskning, Vol. 58, no. 1, pp. 133-135. Abstract

Peter Nedergaard & Mads Dagnis Jensen (2017). You’re gonna have to serve somebody: A comparative analysis of the Polish, Danish and Cypriot EU Presidency discourses. Comparative European Politics, Vol. 15, No. 2, pp. 286-309. Abstract

Mads Dagnis Jensen, Mathias Jopp & Peter Nedergaard (2016). Coordination of EU Policy Positions in Germany and Denmark: A Politics of Institutional Choice Approach. Journal of Contemporary European Research, Vol. 12, issue 2. Abstract

Emil Lobe Suenson, Peter Nedergaard & Peter Munk Christiansen (2016). Why Lash Yourself to the Mast? The Case of the Danish “Budget Law”. Public Budgeting & Finance, Vol. 36, issue 1, pp. 3-21. Abstract

Peter Nedergaard & Holly Snaith (2015). ‘As I Drifted on a River I Could Not Control’: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. Journal of Common Market Studies, Vol. 53, No. 5, pp. 1094–1109.

Henrik Bang, Mads Dagnis Jensen & Peter Nedergaard (2015). ‘We the People’ versus ‘We the Heads of States’: the debate on the democratic deficit of the European Union. Policy Studies, Vol. 36, No. 2, pp. 196-216.

Rikke Wetendorff Nørgaard, Peter Nedergaard & Jens Blom-Hansen (2014). 'Lobbying in the EU Comitology System', Journal of European Integration.

Jensen, Dagnis Mads & Peter Nedergaard (2014) 'Uno, Duo, Trio? Varieties of Trio Presidencies in the Council of Ministers', Journal of Common Market Studies, 52(5): 1035-1052.

Nedergaard, Peter & Mads Dagnis Jensen (2014). The Anatomy of Intergroups – Networks in the political engine room of the European ParliamentPolicy Studies 35(2): 192-209.

Jensen, Mads Dagnis & Peter Nedergaard (2013) "Det danske EU-formandskab 2012 – satte det sig spor i centraladministrationen", Politica 45(4).

Nedergaard, Peter (2013) "Lighed med hensyn til hvad? Komparativ klimapolitik og politisk teori om lighed", Politik 16(3): 21-31.

Mads Dagnis Jensen & Peter Nedergaard (2012). "Erfolgreiche Koordination in turbulenten Zeiten: die dänische Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2012". Integration , vol 35, nr. 4. Abstract

Peter Nedergaard & Mads Dagnis Jensen (2012). Organiseringen af det danske EU-formandskab i 2012. Økonomi og Politik, 85. årgang, No. 3, pp. 27-39. Abstract

Mads Dagnis Jensen & Peter Nedergaard (2012). "From ‘Frankenstein’ to ‘Toothless Vampire’? Explaining the watering down of the Services Directive". Journal of European Public Policy, vol. 19, issue 6, p. 844-862. Abstract

Francesco Duina & Peter Nedergaard (2010). "Learning in International Governmental Organizations: The Case of Social Protection".Global Social Policy, Vol. 10, No. 2, pp. 193-217. Abstract

Peter Nedergaard (2009)."There are Coalitions Everywhere: Coalitions and Side Payments in the Committees under the Open Method of Coordination". European Societies, Vol. 11, No. 5, pp. 649-671. Abstract

Peter Nedergaard (2009). “European Union Import Quotas on Chinese Textile and Clothing Exports in 2005: A Panic-Driven Commission or Rational Explanations?” Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 9, No. 1, pp. 17-47. Abstract

Peter Nedergaard (2009). “Policy Learning Processes in International Committees: The Case of the Civil Servant Committees of the Nordic Council of Ministers.”  Public Management Review, Vol. 11, No. 1, pp. 23-37. Abstract

Kennet Lynggaard & Peter Nedergaard (2009). "The Logic of Policy Development: Lessons Learned from Reform and Routine within the CAP 1980 - 2003". Journal of European Integration, Vol. 31, No. 3, pp. 291-309. Abstract

Peter Nedergaard (2008). "Coordination Processes in International Organisations: The EU at the International Labour Conference in 2005". European Integration online Papers, Vol. 12, No.3  Abstract

Peter Nedergaard (2008). "The Reform of the Common Agricultural Policy: An Advocacy Coalition Explanation." Policy Studies, Vol. 29, No. 2, pp. 179-195. Abstract

Peter Nedergaard (2007). "Maximizing policy learning in international committees: An analysis of the European OMC committees." Scandinavian Political Studies, Vol. 30, No. 4, pp. 521-546. Abstract

Peter Nedergaard (2006)."Which Countries Learn From Which? A Comparative Analysis of the Direction of Mutual Learning Processes within the Open Method of Co-ordination Committees of the European Union and among the Nordic Countries."  Cooperation & Conflict, Vol. 41, No. 4, pp. 427-447. Abstract

Peter Nedergaard (2006). "Policy learning in the European Union: The case of the European employment strategy," Policy Studies, Vol. 27, No. 4, pp. 311-323. Abstract

Peter Nedergaard (2006). "The 2003 Reform of the Common Agricultural Policy: Against all Odds or Rational Explanations?" Journal of European Integration, Vol. 28, Number 3, July 2006, pp. 203-223. Abstract

Peter Nedergaard (2007). "Blocking Minorities. Networks and Meaning in the Opposition Against the Proposal for a Directive on Temporary Work in the Council of Ministers of the European Union." JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 45, No. 3, pp. 695-717. Abstract

Peter Nedergaard (2006). "Market Failures and Government Failures: A Theoretical Model of The Common Agricultural Policy." Public Choice, Volume 127, Numbers 3-4, June 2006, pp. 385 - 405. Abstract

 

Bøger og kapitler i bøger:

Rikke Wetendorff Nørgaard, Peter Nedergaard & Jens Blom-Hansen (2018). Lobbyism in the EU Comitology System. In: Diana Doris & Margerethe Richter (eds.), Lobbying in the European Union: Strategies, Dynamics and Trends. Springer, pp. 149-164

Peter Nedergaard (2018) The influence of ordoliberalism in the European integration processes, with the Eurozone crisis as a case. In: Alain Alcouffe, Maurice Basle & Monika Poettinger (eds.), Macroeconomic Theory and the Eurozone Crisis. Routledge, pp. 143-161

Patrick Diamond, Peter Nedergaard & Ben Rosamond (2018) The Routledge Handbook of the politics of Brexit Routledge

Patrick Diamond, Peter Nedergaard & Ben Rosamond (2018) Introduction, i Diamond, P., Nedergaard, P. & Rosamond, B. (red.) The Routledge Handbook of Scandinavian Politics Routledge

Peter Nedergaard & Maja Friis Henriksen (2018) Brexit and British exceptionalism, i Diamond, P., Nedergaard, P. & Rosamond, B. (red.) The Routledge Handbook of Scandinavian Politics Routledge

Peter Nedergaard & Anders Wivel (2017) Conclusions: Scandinavian polities, politics and policies, i Nedergaard, P. & Wivel, A. (red.) The Routledge Handbook of Scandinavian Politics Routledge

Peter Nedergaard & Anders Wivel (2017) Introduction: Scandinavian politics between myth and reality, i Nedergaard, P. & Wivel, A. (red.) The Routledge Handbook of Scandinavian Politics Routledge

Peter Nedergaard & Anders Wivel (2017) The Routledge Handbook of Scandinavian Politics Routledge

Peter Nedergaard & Mads Dagnis Jensen (2017) EU Presidencies between Politics and Administration: The Governmentality of the Polish, Danish and Cypriot Trio Presidency Routledge

Peter Nedergaard (2015) Kina - Politik, økonomi og samfund. Forlaget Systime. 2. udgave. 

Peter Nedergaard (2015) Hjemstavnsmanden. København: Gyldendal

Peter Nedergaard & Elsebeth Aasted (2015) Valget er dit! Den danske valgplakat i 100 år. Historika. 

Peter Nedergaard (2015) Rusland - politik, økonomi og samfund. København: Forlaget Columbus.

Peter Nedergaard & Jensen, M. C. D. (2015) The Common Agricultural Policy: Comparing Danish and Swedish governmental positions, i Nedergaard, P., Grøn, C. & Wivel, A. (red.), The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? Routledge

Peter NedergaardJensen, M. C. D. (2015) Market integration in Europe and the Nordic Countries: the ambivalent path dependency, i Wivel, A., Nedergaard, P. & Grøn, C. (red.), The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? Routledge

Peter Nedergaard, Grøn, C. H., & Wivel, A. (2015) Mr. Svensson Goes to Brussels: Concluding on the Nordic Countries and the European Union, i Grøn, C. H., Nedergaard, P. & Wivel, A. (red.), The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? Routledge

Peter Nedergaard, Grøn, C. L. H., & Wivel, A. (2015) Still the ‘Other’ European Community? The Nordic Countries and the European Union, i Grøn, C. H., Nedergaard, P. & Wivel, A. (red.) The Nordic Countries and the European Union: Still the other European Community? London: Routledge, Kap. 1, (Routledge Advances in European Politics).

Peter Nedergaard, Grøn, C. H., & Wivel, A. (red.) (2015) The Nordic Countries and the European Union: Still the other European Community? London: Routledge. (Routledge Advances in European Politics).

Peter Nedergaard (2014) Tyskland - en grundbog i politik og økonomi. Systime. 

Peter Nedergaard (2014) & Mads Dagnis Jensen. 'Representation. Who is Sitting in the EU’s Chair at the UN? Member States, Presidencies and the Commission', i Amandine Orsini (red.) The European Union with(in) International Organisations. Farnham: Ashgate, s. 55-71.

Peter Nedergaard (2014), ' The Internal Market Policy and the Common Agricultural Policy: the normalization of EU policy-making in Denmark '. i A Wivel & L Miles (red), Denmark and the European Union. Routledge, Abingdon, Oxon, s. 30-46. 

Peter Nedergaard (2014), ' EU coordination processes in Denmark: Change in order to preserve '. i L Miles & A Wivel (red), Denmark and the European Union. Routledge, Abingdonn, Oxon, s. 203-216. 

Peter Nedergaard & Mads Dagnis Jensen (2012). "Intergrupper – et overset fænomen i Europa-Parlamentet", i Peder Andersen, Ingrid Henriksen, J.H. Petersen & Henrik Zobbe (red.) Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Peter Nedergaard (2012) USA - en grundbog i politik og økonomi. Forlaget Systime. 231 pages.

Peter Nedergaard (2012). "Rationalitet". I: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. Michael Hviid-Jacobsen ; Kasper Lippert-Rasmussen ; Peter Nedergaard (eds.). Forlaget Hans Reitzel.

Peter Nedergaard (2011). Kina - en grundbog i politik og økonomi. Forlaget Systime. 184 pages.

Peter Nedergaard (2011). "The OMC in Comparative Perspective: Learning and Community Building in the OECD and Nordic Council of Ministers” in: New Regionalism and the European Union. Dialogues, Comparisons and New Research Directions. Edited by Alex Warleigh-Lack, Nick Robinson, Ben Rosamond

Peter Nedergaard (2011)."Læring i EU: Undersøgelsesdesign, erfaringer og anbefalinger vedrørende Den Europæiske Beskæftigelsesstrategi", i Marlene Wind & Dorte Sindbjerg Martinsen (red.) EU som et Politisk System - Udviklinger og Udfordringer. Festskrift til Morten Kelstrup. København: Forlaget Columbus, s. 94-113

Kennet Lynggard & Peter Nedergaard (2010). "The Logic of Policy Development: Lessons Learned from Reform and Routine within the CAP 1980-2003". In: Grace Skogstad og Amy Verdun (eds.); The Common Agricultural Policy: Policy Dynamics in a Changing Context. London : Routledge

Peter Nedergaard (2010). Politik i Europa: Konflikt, samarbejde og institutioner i de europæiske politiske systemer. Forlaget Columbus. 171 pages.

Peter Nedergaard (2010). Lissabontraktaten - en politologisk analyse. Forlaget Djøf Jurist- og Økonomforbundet. 190 pages.

Peter Nedergaard (2010). Hvordan fungerer Den Europæiske Union? : En grundbog om EU efter Lissabon-traktaten.Forlaget Columbus. 149 pages.

Peter Nedergaard (2009). EU - politik og økonomi. Columbus. 144 pages.

Peter Nedergaard (2009). Business and Politics in the European Union: cases in service, agriculture and textiles. Forlaget Djøf Jurist og Økonomiforbundet. 160 pages.

Peter Nedergaard (2008)."The EU at the ILO's International Labour Conferences: A ‘Double' Principal-Agent Analysis." In: Knud Erik Jørgensen (ed.), The European Union and International Organizations, Routledge.

J.L Campel & Peter Nedergaard (2008). "Introduction", i Peter Nedergaard & John L. Campbell (red.) Institutions and Politics: Festschrift in honour of Ove K. Pedersen. København: Djøf/ Jurist og Økonomforbundet, s. 17-22.

Peter Nedergaard (2008) 'The Political Economy of European Integration and Business: How to Explain Policy Developments', i Peter Nedergaard & John L. Campbell (red.) Institutions and Politics: Festschrift in honour of Ove K. Pedersen. København: Djøf/ Jurist og Økonomforbundet, s. 291-316.

Peter Nedergaard & Nicolai Foss (2008). Publicér i de internationale tidsskrifter. Om at få sin samfundsvidenskabelige forskning publiceret.Forlaget Samfundslitteratur. 135 pages.

Peter Nedergaard (2006). European Union Administration: Legitimacy and Efficiency. Nijhoff Law Special series, No. 69, Martinus Nijhoff Publ. 206 pages.

Peter Nedergaard (2005). Organiseringen af Den Europæiske Union. Bureaukrater og Institutioner: EU-forvaltningens effektivitet og legitimitet. Et dansk perspektiv. (Organizing the European Union. Bureaucrats and Institutions: The Efficiency and Legitimacy of the EU Administration). Handelshøjskolens Forlag, 504 pages.

Peter Nedergaard (2005). "Mutual Learning Processes of the European Employment Strategy: Theoretical Approaches and Methodologies", In: Thomas Bredgaard & Flemming Larsen (eds.), Employment Policy from Different Angles, Djoef Publ.

Peter Nedergaard (2002). "Argumentationslogik og Europaudvalgets demokratiske kontol med EU-politikken", i T. Pedersen (red.) Europa for Folket?: EU og det danske demokrati. Århus: Århus Universitetsforlag, s. 145-160.

 

Papers:

Peter Munk Christiansen, Peter Nedergaard & Jørgen Stenbæk (2017). Do National Ideas and Policies Still Matter? The Case of Merger Control in Germany, the United Kingdom and France. Full paper

Peter Nedergaard (2013). "The Influence of Ordoliberalism in European Integration Processes - A Framework for Ideational Influence with Competition Policy and the Economic and Monetary Policy as Examples". Full paper

Peter Nedergaard (2011). "The Political Economy of the Clean Development Mechanism (CDM) Governance System". Working paper. Department of Political Science, Copenhagen, 32 p. Full paper

Peter Nedergaard (2007). "The Open Method of Co-ordination and the Analysis of Mutual Learning Processes of the European Employment Strategy". Working paper no 2007-042, International Center for Business and Politics, Copenhagen, 17 p. Full paper

Peter Nedergaard (2007). "Erhvervsliv og politik i Den Europæiske Union". Working paper nr. 2007-041, International Center for Business and Politics, 29 s. Full paper

Peter Nedergaard (2007). "Mutual Learning in the European Employment Strategy: How? How much?" Working paper no 2007-040, International Center for Business and Politics, Copenhagen, 20 p. Full paper

Peter Nedergaard (2007). “The Logic of Technical Standardisation – A Politico-Economic Model” . Working paper nr. 2007-039, International Center for Business and Politics, København, 22s. Full paper

Peter Nedergaard (2006). “Maximising policy learning in international committees. -Lessons to be learned from the `hidden’ committees of the Nordic Council of Ministers-”. Working paper nr. 2006-031, International Center for Business and Politics, København, 47 s. Full paper

Peter Nedergaard (2005). “The Analysis of Mutual Learning Processes in the European Employment Strategy. -A Social Constructivist Approach-”. Working paper nr. 2005-004, International Center for Business and Politics, København, 28 s. Full paper

Peter Nedergaard (2005). “Transnational Learning Processes. -European and Nordic Experiences in the Employment Field-”. Working paper nr. 2005-003, International Center for Business and Politics, København, 27 s. Full paper

Peter Nedergaard (2005). “The Open Method of Co-ordination and the Analysis of Mutual Learning Processes of the European Employment Strategy” . Working paper nr. 2005-001, International Center for Business and Politics, København, 28 s. Full paper

Peter Nedergaard redigerer desuden serien Statskundskabens klassikere.

 

Klummer, kronikker og kommentarer:

Farvel, Merkel: Du vil blive husket for dit medansvar for højrepopulismen Berlingske d. 29. november 2018

Professor: Der er brug for et helt grundlæggende paradigmeskift i socialpolitikken og velfærdsstaten Politiken d. 30 oktober 2018

Universiteterne skal forblive uafhængige Berlingske d. 23. oktober 2018

Når følelser vinder over fornuften, går det ud over klimaet Berlingske d. 16. september 2018

Styrk middelklassen! Berlingske d. 21. august 2018

Peter Nedergaard: Drop neoliberalismen. Fremtiden er ordoliberal Politiken 4. august 2018

Debat: Her går grænsen for liberalismen Berlingske d. 26. juli 2018

Peter Nedergaard: Derfor bør staten være stærk Berlingske d. 30. juni 2018

Bevar velfærdsstaten - genoptag gamle sager om førtidspension Berlingske d. 4. juni 2018

Drop nøleriet i udlændingepolitikken, når I alligevel er enige Berlingske d. 9. maj 2018

Tre bud på, hvordan vi kommer politikerleden til livs Berlingske d. 17. april 2018

Strammerlinje eller kaos: Tysklands fortid afgør politisk fremtid Berlingske d. 20. marts 2018

Udlændingepolitik: »Vestegnslinjen« har vundet over »Østerbrolinjen« i Socialdemokratiet, Berlingske d. 20. februar 2018

Immigration, stupid! Berlingske d. 11. januar 2018

Debat: Politikere er som alle andre Berlingske d. 17. december 2017

De ikke-nationalistiske nationalister Berlingske d. 24. november 2017

Hvem er den største bodegapolitiker? Berlingske d. 3. november 2017

Gemmer der sig en landsfader i Lars Løkke? Berlingske d. 19. oktober 2017

Et bud på en kommende tysk regeringspolitikBerlingske d. 1. oktober 2017

De kristne i Mellemøsten er jaget vildt Berlingske d. 12. septemebr 2017

Anmeldelse: Jo længere siden det er, at Hitler døde, jo større rolle spiller han åbenbart, Berlingske d. 4. september 2017

Shall we speak dansk? Fyens Stiftstidende d. 31. august 2017, s. 7

Oldtidskundskab - et kernefag Berlingske d. 26. august 2017

De bedste og de værste studerende Djøf-bladet d. 17. august 2017

Helle for helstaten Fyens Stiftstidende d. 10. august 2017

Drop neoliberalismen. Fremtiden er ordoliberal Politiken d. 4. august 2017

Borgerlig letbenethed? Fyens Stiftstidende d. 1. august 2017

EU svigter fortsat den nye grænsekontrol Fyens Stiftstidende d. 26. juli 2017

Undermineringen af Humboldt Berlingske d. 23. juli 2017

Martin Luther - en guttermand Fyens Stiftstidende d. 17. juli 2017

Vi må forstå Tyskland bedre Fyens Stiftstidende d. 13. juli 2017

Hvorfor har EU konkurrenceregler? Fyens Stiftstidende d. 4. juli 2017

Dramaet ved EU's ydre grænser har også betydning for Danmark Fyens Stiftstidende d. 28. juni 2017

Vi skal være glade for et stærk finansministerium Fyens Stiftstidende d. 22. juni 2017

Usikkerhed i luften: Vi skal sikre en stærk stat i Danmark Berlingske d. 16. juni 2017

Saudi-Arabien mod Iran - holder vi med den forkerte? Fyens Stiftstidende d. 14. juni 2017

Et tysk Europa Fyens Stiftstidende d. 8. juni 2017

Disruptionsrod Dagbladet Holstebro-Struer d. 29. maj 2017

Så tag dog skattepolitikken alvorligt Berlingske d. 28. maj 2017

Kæft, respekt og retning i folkeskolen Fyens Stiftstidende d. 25. maj 2017

Det socialdemokratiske hamskifte på udlændingepolitikken Berlingske d. 21. maj 2017

Én ting burde Europol-sagen have lært os Berlingske d. 9. maj 2017

»Du må klare dig selv« – det er vejen frem Berlingske d. 22. april 2017

Hvad mener Nordea om at diskriminere?  Berlingske d. 3. april 2017

Byg EU om Ræson d. 30. marts 2017

EU blev min skæbne Berlingske d. 22. marts 2017

Har de europæiske socialdemokratier en fremtid? Berlingske d. 19. marts 2017

Flere djøf'ere på hospitalsafdelingerne, tak Berlingske d. 1. marts 2017

EU er udsat for krydspres, efter at Donald Trump er blevet præsident Berlingske d. 9. februar 2017

Humle-bien skal også kunne flyve i 2030 Berlingske d. 22. januar 2017

Trumps mål er 24 millioner nye jobs på fire år Berlingske d. 7. januar 2017

Hvad blev der af Brexit-ulykkerne? Berlingske d. 2. januar 2017

Berlin-angreb kan føre til tysk lederskab i Europa Berlingske d. 21. december 2016

Et slankere DR vil styrke demokratiet Berlingske d. 13. december 2016

Trump forstod arbejderne Berlingske d. 25. november 2016

Mainstream-partiernes ansvar for populismen Berlingske d. 4. november 2016

Schlüters storhed og ydmyghed Berlingske d. 23. oktober 2016

Skal engelsk have monopol på universitetet? Berlingske d. 4. oktober 2016

Sådan kan vi skaffe flere job til kandidater Berlingske d. 26. september 2016

Kommentar: Blå par(ti)terapi Berlingske d. 14. september 2016

Kommentar: Danmarks folkeliberale parti?  Berlingske d. 27. august 2016

Demofobi Berlingske d. 9. august 2016

Gerontofobi Berlingske d. 21. juli 2016

Quo vadis, EU? Berlingske d. 4. juli 2016

Brexit- spøgelset Berlingske d. 20. juni 2016

Den nødvendige EU-kritik Berlingske d. 16. juni 2016

Er du spartaner eller athenienser Berlingske d. 28. maj 2016

Grænseløshed Berlingske d. 11. maj 2016

Atomiseringen i sygehusvæsenet Berlingske d. 5. april 2016

Kommunerne kan omprioritere Berlingske d. 18. marts 2016

Europas salt Berlingske d. 29. februar 2016

Et nyt DR? Berlingske d. 22. februar 2016

Velfærdssamfundets chassis Berlingske d. 3. februar 2016

Helmut Schmidt: Merkel nøler Berlingske d. 21. januar 2016

Er Tyskland en god leder? Berlingske d. 7. januar 2016

Et tilbageblik: Hvad er der sket med Venstres sjæl? Berlingske d. 4. januar 2016

»Jeg modtager ikke åbenbaringer« Berlingske d. 23. december 2015

Jens Otto Krag  om Europa-politikken Berlingske d. 16. december 2015

Roms fald Berlingske d. 28. november 2015

Længe leve patriotismen Berlingske d. 14. november 2015, med Henrik Dahl

Der må være en grænse Berlingske d. 5. november 2015

Træk bare offerkortet, så slipper du for kritiske spørgsmål Politiken d. 4. november 2015, med Henrik Dahl

Gør ulandshjælpen mere skade end gavn? Berlingske d. 23. oktober 2015

Vi skal have respekten for flid tilbage Berlingske d. 12. oktober 2015, med Henrik Dahl

Kristian Thulesen Dahl og stedets ånd Berlingske d. 5. oktober 2015

Karakterer er som manna fra Himlen Berlingske d. 20. september 2015

Almenviljen i den røde bygning Berlingske d. 17. september 2015

Hvad vil Socialdemokraterne? Berlingske d. 31. august 2015

DJØF-Monsteret Berlingske d. 12. august 2015

Idékampen om Europa Berlingske d. 29. juli 2015

Grækeren i os selv Berlingske d. 25. juli 2015

Den retoriske baggrund for DF-sejren Berlingske d. 7. juli 2015

Prøv med lidt patriotisme Berlingske d. 23. juni 2015

Det store brev om magtdeling Berlingske d. 15. juni 2015

Løkke og Thorning - en SWOT-analyse Berlingske d. 18. maj 2015

Kandidater er ikke ringere Berlingske d. 1. maj 2015

Røde er kortsigtede - blå langsigtede? Berlingske d. 14. april 2015

Luxembourg vil forblive, hvad det er Berlingske d. 8. april 2015

Et tysk Europa? Berlingske d. 28. marts 2015 

Grexit Berlingske d. 23. marts 2015

Krag indtager stadig nye standpunkter Berlingske d. 11. marts 2015

Anmeldelse af de tænkende tanke Berlingske d. 24. februar 2015

Er den sproglige biodiversitet ved at forsvinde? Berlingske d. 6. februar 2015

Har DF været en demokrati-hjælper? Berlingske d. 31. januar 2015

Dansk EU-politik mangler modvægt Berlingske d. 20. januar 2015

Forbuden frugt Berlingske d. 3. januar 2015

Hvem ville H.C. Hansen stemme på i dag? Berlingske, d. 14. december 2014

Deng eller Mao? Berlingske, d. 26. november 2014

Scavenius fortryder Berlingske, d. 8. november 2014

Er vi for pylrede? Berlingske, d. 20. oktober 2014

Til de nye studerende! Berlingske, d. 16. september 2014

Er dansk klimapolitik mest symbolpolitik? Berlingske, d. 7. september 2014

Østeuropæerne kan Berlingske, d. 8. august 2014

At skærme sig fra svære beslutninger Berlingske, d. 30. juli 2014

Risiko for ny-feudalisme? Berlingske, d. 18. juli 2014

Men hvilken liberalisme? Berlingske, d. 15. juli 2014

Meritokrati eller forfald Berlingske, 29. juni 2014

Interview med Stauning Berlingske, d. 13. juni 2014

Politik er fjendskab Berlingske, d. 28. maj 2014

EU og pressen Berlingske, d. 23. maj 2014

Hvis Skotland bliver selvstændigt Berlingske, d. 12. maj 2014

Bør vi binde politikerne til skibets mast? Berlingske, d. 3. maj 2014

Er den administrative elite for sammenspist? Berlingske, d. 26. april 2014

Jeg er ikke grundtvigianer Berlingske, d. 10. april 2014

Med Platon på Symposion Berlingske, d. 25. marts 2014

Interview med Karl marx Berlingske, d. 8. marts 2014

Politik som erhverv Berlingske, d. 20. februar 2014

Derfor gik det galt for DONG Berlingske, d. 4. februar 2014

Overpolitiserede embedsmænd Berlingske, d. 19. januar 2014

Hvem bliver ny EU-kommissær? Berlingske, d. 3. januar 2014

En ny reformation, tak! Berlingske, d. 18. december 2013

Logikken bag finansloven Berlingske, d. 2. december 2013

Giv unge chancen Berlingske, d. 17. november 2013

Lyt dog til Yahya Hassan Berlingske, d. 15. oktober 2013

Med Thorning til Stauning Ræson d. 5. maj 2013

Hvem sætter standarden på markedet? Børsen d. 9. april 2013 

Handelspolitikken er tilbage Børsen d. 25. marts 2013 

Når by og fodboldklub er ét Børsen d. 11. marts 2013

Den europæiske sprechstallmeister Børsen 12. februar 2013

Er EU et lyntog mod stadig mere integration? Børsen d. 31. januar 2013

Elysee-traktaten - 50-året for det fransk-tysk ægteskab Børsen d. 22. januar 2013

Danmarkiseringen af Europa Ræson d. 17. december 2012

Budgettrekanten i EU Børsen d. 20. november 2012

Evindelige EU forbehold Børsen d. 9. oktober 2012

Fleks-Europa er fremtiden Børsen d. 26. september 2012

Hvorfor er kun nogle lande demokratiske? Børsen d. 28. august 2012

Indgangen til Europa-Parlamentet Børsen d. 31. juli 2012

Har euroen fået europæiske politikere til at slappe for meget af? Børsen d. 24. juli 2012

Naive Danmark i EU Børsen 26. juni 2012

Et Europa-Parlament på afveje Børsen d. 15. juni 2012

Er europæiske virksomheder mere forskellige fra amerikanske, end vi tror? Børsen d. 1. juni 2012

Det fransk-tyske ægteskab Børsen d. 29. maj 2012

Et græsk valg i fortidens skygge Børsen d. 9. maj 2012

Grus i fransk drømmemaskine Børsen d. 25. april 2012

Kan man narre folk hele tiden? Jyllandsposten d. 25. april 2012

Finanspagten styrker demokratiet Ræson d. 19. april 2012

Mere magt til Bruxelles, IP-monopolet, nr. 15 2012

Formandskabet bag facaden, Politiken d. 5. januar 2012

Grådighed er blevet en accepteret norm, Politiken d. 10. september 2011

Genindfør janteloven, Jyllandsposten d. 23. april 2011, med Mads Dagnis Jensen

EU’s præsident – en kedelig og grå, men effektiv kompromismager til tiden Politiken d. 21. april 2011, med Mads Dagnis Jensen

Mindre X-factor i dansk politik, tak! Berlingske d. 4. april 2011, med Mads Dagnis Jensen

Der var engang et flittigt folk, Jyllandsposten d. 22. januar 2010

Vil vi overhovedet have industri i Danmark? Jyllandsposten d. 11. januar 2010

Hvordan realiseres den danske drøm? Jyllandsposten d. 2. december 2009

Mod en moderne patriotisme, Jyllandsposten d. 10. november 2009

Hit med budgetbisserne, Jyllandsposten d. 15. oktober 2009

Selvopofrelse, integritet og udsyn , Weekendavisen d. 27. marts 2009, Torben Beck Jørgensen,

Slip patrioten ud af skabet, Jyllands-posten d. 23. januar 2009

Læring mellem lande, Politiken d. 22. oktober 2008

Konsekvenserne af Bush’s politik, Politiken d. 7. oktober 2008

Engelsksproget provinsialisme, Jyllandsposten d. 12. september 2008

Så tag dog EU alvorligt, Berlingske d. 31. juli 2008

Terrorbekæmpelsens irrationelle pris Berlingske d. 10. juli 2008

Hvor er ånden fra 1985?, Weekendavisen d. 25. april 2008

 

Engelske klummer:

The Immigrant Policy Turn: The Danish Social Democratic Case Social Europe, 25. maj 2017

Reconstructing the European Union Social Europe, 15. marts 2017

Germany is stuck with a crisis it did not foresee and can no longer control EUROPP, 25. august 2015, med Holly Snaith

 

TV:

Strukturfonde - Penge til udvikling, Lecture in Danish for the television program the Danes’ Academy on April 11th, 2012

EU’s beskæftigelsespolitik, Lecture in Danish for the television program the Danes’ Academy on December 2nd, 2010

Interview with Peter Nedergaard, in English, EURECO Distinguished Lecture Series 2010: Constructions of Europe, November 23rd, 2010

Hvad er EU?, Lecture in Danish for the television program the Danes’ Academy on November 18th, 2010

 

Interesseområder

Formidlingsartikler:

Vil vi overhovedet have industri i Danmark?

Der var engang et flittigt folk

Hvordan realiseres den danske drøm?

Hit med budgetbisserne

Patriotisme

Magtbalance i Vesteuropa

Læring mellem lande  

Konsekvenserne af Bush's politik

Engelsk på universitetet

Danmark og EU

Terrorbekæmpelsens pris

Forskerstafet

Se desuden også afsnit om "Optræden i elektroniske medier"

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejledning inden for følgende emner:

- erhvervspolitik

- EU-politik

- EU-administration

- politik og erhvervsliv

- lobbyisme

- klimapolitik

- nordisk samarbejde

- arbejdsmarkedspolitik

 

Nuværende og tidligere undervisning:

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2018

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og postivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Kritisk teori

Undervisning 9: Forklaringstyper

Undervisning 10: Casestudies

Undervisning 11: Komparative metoder

Undervisning 12: Kildekritik

Europæisk Politisk Økonomi, sommer 2018

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 8: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 9: Industripolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyisme

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2017

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og positivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Forklaringstyper

Undervisning 9: Casestudier

Undervisning 10: Kritisk teori

Undervisning 11: Komparative metoder - ifølge naturalismen og konstruktivismen

Undervisning 12: Afslutning

EU's politiske økonomi, sommerskole 2017

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Den Økonomiske og Monetære Union

Undervisning 8: Industripolitik

Undervisning 9: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyismen

Almen Statskundskab, forår 2017 

Uge 11: Velfærdskapitalisme

Uge 12: Institutionalisme

Uge 13: Politisk adfærd

Uge 14: Politisk gruppeadfærd

Uge 17: Parlamentarisme og vælgeradfærd

Uge 18: Medier og politik

Uge 19: Politisk meningsdannelse

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2016

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og positivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Forklaringstyper

Undervisning 9: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 10: Komparative metoder – og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 11: Afslutning

EU's politiske økonomi, sommerskole 2016

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne 

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Økonomiske og monetære union

Undervisning 8: Industripolitik

Undervisning 9: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyismen

Almen statskundskab, forår 2016

Undervisning 1: Demokrati 1

Undervisning 2: Politikbegrebet: Dahl & Warren

Undervisning 3: Demokrati og legitimitet

Undervisning 4: Pluralisme og elitisme

Undervisning 5: Velfærdskapitalisme

Undervisning 6: Institutionalisme

Undervisning 7: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning 8: Politik, kultur og værdier

Undervisning 9: Politiske partier

Undervisning 10: Konfliktlinier & Valgsystemer

Undervisning 11: Medier og politik

Undervisning 12: Politiske kampagner og valgkamp

Det økonomiske-politiske samarbejde i EU, sommerskole 2015

Undervisning 10. august: Introduktion

Undervisning 11. august: Teoretiske vinkler/begreber

Undervisning 12. august: Aktørerne i EU

Undervisning 12. august: EU's Landbrugspolitik

Undervisning 13. august: EU's Handelspolitik

Undervisning 14. august: EU's Økonomiske Politikker - Det Indre Marked

Undervisning 17. august: Den Økonomiske og Monetære Union

Undervisning 18. august: EU's Industripolitik

Undervisning 18. august: Transport- og regionalpolitik 

Undervisning 19. august: EU's Beskæftigelsespolitik

Undervisning 20. august: Energipolitik i EU

Undervisning 21. august: EU og Lobbyismen

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2014

Undervisning 1: Intro

Undervisning 2: Hermeneutik mm.

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Hypotesetest

Undervisning 5: Naturalisme og positivisme

Undervisning 6: Forklaringstyper

Undervisning 7: Konstruktivisme

Undervisning 8: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 9: Komparative metoder og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 10: Kritisk realisme

Undervisning 11: Afslutning

EU’s politiske økonomi anno 2014. Sommerskole 2014

Undervisning 11. august: Introduktion

Undervisning 12. august: Teorier og begreber

Undervisning 13. august A: Aktørerne

Undervisning 13. august B: EU's landbrugspolitik

Undervisning 14. august: EU's handelspolitik

Undervisning 15. august: Konkurrence og indre marked

Undervisning 18. august A: Eurozonekrisen

Undervisning 18. august B: ØMU

Undervisning 19. august A: Industripolitik

Undervisning 19. august B: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 20. august: EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning 21. august: EU's energipolitik

Undervisning 22. august: EU og lobbyismen

EU's økonomisk-politiske samarbejde: fra krise til krise - fremad? sommerskole 2013

Undervisning 12. august: EU's økonomiske samarbejde

Undervisning 13. august: Teoretiske vinkler og begreber

Undervisning 14. august A: Aktørerne i EU

Undervisning 14. august B: EU's landbrugspolitik

Undervisning 15. august: EU's handelspolitik

Undervisning 16. august: EU's økonomiske politikker - det indre marked

Undervisning 19. august: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 20. august: ØMU og eurozonekrisen

Undervisning 21. august: EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning 22. august: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 23. august A: Energi og klima

Undervisning 23. august B: EU og lobbyismen

Almen statskundskab, forår 2013

Undervisning uge 6: Politikbegrebet – Demokrati 0

Undervisning uge 7: Politik og demokrati I: Dahl og Warren

Undervisning uge 8: Demokrati II: Beethams legitimitetsmodel og Levis statsmodel

Undervisning uge 9: Pluralisme og elitisme

Undervisning uge 10: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning uge 11: Historisk Institutionalisme og Sociologisk institutionalisme

Undervisning uge 12: Velfærdskapitalisme

Undervisning uge 15: Politik, kultur og værdier

Undervisning uge 16: Politiske partier

Undervisning uge 17: Konfliktlinjer

Undervisning uge 17: Valgsystemer

Undervisning uge 18: Politik og medier

Undervisning uge 19: Politiske kampagner og marketing

Videnskabsteori og Metodologi, efterår 2012

Undervisning d. 3. september – Introduktion

Undervisning d. 10. september – Kildekritik

Undervisning d. 17. september – Hypotesetest

Undervisning d. 1. oktober – Forståelse og fortolkning

Undervisning d. 8. oktober – Naturalisme og positivisme

Undervisning d. 29. oktober – Forklaringstyper

Undervisning d. 5. november – Komparative metoder

Undervisning d. 5. november – Tvivl om naturalistiske metoder

Undervisning d. 12. november – Case Studies – naturalistisk og konstruktivistisk set

Undervisning d. 19. november - Konstruktivisme

Undervisning d. 26. november - Komparative analyser og eksperimenter - konstruktivistisk set

Undervisning d. 3. december - Forskningen i samfundet

EU og virksomhederne: fra København til Bruxelles, sommerskole 2012

Undervisning d. 6. august – Introduktion

Undervisning d. 7. august – Teoretiske vinkler

Undervisning d. 8. august – EU’s forvaltning og mål for lobbyisme

Undervisning d. 9. august – EU’s energi- og klimapolitik

Undervisning d. 9. august – EU’s industri

Undervisning d. 9. august –  Det indre Marked

Undervisning d. 10. august – EU’s landbrugspolitik

Undervisning d. 13. august – EU’s beskæftigelsesmarkedspolitik

Undervisning d. 14. august – EU’s handelspolitik

Undervisning d. 15. august – Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 16. august – EU’s udviklingspolitik

Undervisning d. 16. august – EU’s transport- og regionalpolitik

Undervisning d. 17. august – EU og lobbyismen

Almen og sammenlignende statskundskab, forår 2012

Undervisning uge 9 - Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning uge 9 - Rational choice institutionalisme med noter

Undervisning uge 13 - Konfliktlinjer

Undervisning uge 16 - Varieties of Capitalism

Undervisning uge 17 - Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Undervisning uge 17 - Dansk korporatisme

Undervisning uge 18 - Demokratityper

Videnskabsteori, undersøgelsesdesign og kildekritik, efterår 2011

Undervisning uge 36 - Introduktion til VUK

Undervisning uge 36 - Helmuth Nyborg-sagen med noter

Undervisning uge 37 - Ophavssituation og kildeværdi med noter

Undervisning uge 37 - Argumentationsanalyse

Undervisning uge 38 - Tvivl om naturalistisk metodologi

Undervisning uge 38 - Komparativ metode

Undervisning uge 38 - Naturvidenskabelig videnskabsteori

Undervisning uge 43 - Cases og historiske studier

Undervisning uge 44 - Kuhn og paradigmeteori

Undervisning uge 44 - Konstruktivisme

Noter til Ways of knowing

 

EU forvaltning og EU politisk økonomi, Sommerskole 2011:

Undervisning d. 8. august - Introduktion

Undervisning d. 9. august - Teoretiske vinkler

Undervisning d. 10. august - EU's økonomiske politikker

Undervisning d. 11.-12. august - EU's handelspolitik

Undervisning d. 12. august - EU's landbrugspolitik

Undervisning d. 15. august - EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning d. 16. august - Indre marked

Undervisning d. 16. august - Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 17. august - EU's energipolitik

Undervisning d. 17. august - EU's industripolitik

Undervisning d. 18. august - EU's udviklingspolitik

Undervisning d. 18. august - EU's transport- og energipolitik

Undervisning d. 19. august - EU og lobbyismen

 

Almen og Sammenlignende Statskundskab, 2011:

Undervisning d. 22. februar om Rational Choice institutionalisme med noter

Undervisning d. 24. februar om Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning d. 3. marts om Valgsystemer med noter

Undervisning d. 15. marts om Konfliktlinier med noter

Undervisning d. 17. marts om Vælgervandringer med noter

Forelæsning d. 28. marts om Korporatisme og interesseorganisationer med noter

Undervisning d. 29. marts om dansk korporatisme med noter

Undervisning d. 31. marts om Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Forelæsning d. 11. april om Multilevel government: Føderalisme med noter

Undervisning d. 12. april om multilevel-government: USA, Tyskland og EU med noter

Undervisning d. 14. april om Demokratityper med noter

Undervisning d. 5. maj om Den gode opgavebesvarelse

 

 

Eureco-forelæsning d. 23. november 2010

Employment policy and the Member States

 

Tiltrædelsesforelæsning d. 28. januar 2010

Lærer vi noget i EU's åbne koordinationsmetode? - Beskæftigelsespolitikken

 

EU's økonomiske politikker 2010

Undervisning d. 23. august om introduktion til samarbejdet om EU's økonomiske politikker.

Undervisning d. 30. august om teoretiske tilgange.

Undervisning d. 6. september om EU og magtdelingslæren.

Undervisning d. 13. september om Indre marked.

Undervisning d. 20. september om EU's handelspolitik.

Undervisning d. 4. oktober om EU's landbrugspolitik.

Undervisning d. 11. oktober om ØMU'en.

Undervisning d. 25. oktober om EU's energi- og klimapolitik.

Undervisning d. 1. november om EU's energi- og klimapolitik.

Undervisning d. 8. november om EU's beskæftigelsespolitik.

Undervisning d. 22. november om EU's industripolitik.

Undervisning d. 29. november om EU's udviklingspolitik.

Undervisning d. 6. december om EU og lobbyisme.

 

Videnskabsteori, Undersøgelsesdesign og Kildekritik 2010

Undervisning d. 26. august om Helmuth Nyborg-sagen og introduktion til VUK inkl. noter om kildekritik og Helmuth Nyborg.

Holdundervisning d. 8. september om argumentationsteori.

Undervisning d. 9. september om  kildekritik og undersøgelsesdesign inkl. noter om Strauss & Corbin.

Holdundervisning d. 15. september om positivisme og grounded theory.

Holdundervisning d. 23. september om hermeneutik og kritisk rationalisme.

Holdundervisning d. 14. oktober om Berger og Luckman.

Holdundervisning d. 25. oktober om Kuhn og paradigmer.

Holdundervisning d. 28. oktober om Rationalitet.

Holdundervisning d. 4. november om VUK på tværs.

 

Almen og sammenlignende statskundskab 2010Forelæsning den 8. februar om pluralisme og elitisme inkl. noter

Forelæsning den 22. marts om korporatisme og interesseorganisationer inkl. noter

Forelæsning den 19. april om konstitutionelt design og føderalisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 7 om rational choice inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 7 om historisk og sociologisk institutionalisme inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 8 om valgsystemer inkl. noter

Holdundervisning i uge 10 om konfliktlinier inkl. noter

Holdundervisning i uge 10 om vælgervandringer inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 13 om dansk korporatisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 13 om velfærdsstaten i en demokratisk kontekst inkl. noter

Holdundervisning i uge 16 om multilevel-government inkl. noter

Holdundervisning i uge 16 om demokratityper inkl. noter

Holdundervisning i uge 17 om den gode opgavebesvarelse

 

Politik og erhvervsliv i EU

Introduktion til faget

EU-samarbejdet som erhvervslivets ramme: Den historiske udvikling

Lobbyisme, social kapital og interessegrupper 

Institutioner og rational choice-teori anvendt på EU

Principal/agentteori og magtdeling i EU

EU's indre marked

EU's landbrugspolitik

EU's handelspolitik

EU og lobbyisme

EU's transport- og energipolitik

Domstolens politiske rolle

Erhvervsinteressernes adgang til EU-institutionerne

Politik og erhversliv i EU - teoretiske indfaldsvinkler

 

Videnskabsteori, Undersøgelsesdesign og Kildekritik

Introduktion til faget inkl. notat om kildekritik

Kilders slægtskab og ophavsperson

Argumentationsteori inkl. notat om argumentation

Hermeneutik og kildeværdi inkl. notat om hermeneutik

Kildeværdi og undersøgelsesdesign

Konstruktivisme inkl. notat om Kuhn

Positivismen inkl. Notat om Strauss & Corbin

Kursorisk gennemgang af VUK

 

Almen og sammenlignende statskundskab

Forelæsning 9. februar 2009 om Pluralisme og elitisme inkl. noter

Forelæsning 23. marts 2009 om Korporatisme inkl. noter

Forelæsning 20. april 2009 om Føderalisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 8 (rational choice institutionalisme inkl. noter og sociologisk institutionalisme inkl. noter)

Holdundervisning i uge 9 (valgsystemer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 11 (konfliktlinjer inkl. noter og vælgervandringer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 13 (Dansk korporatisme inkl. noter og velfærdsstaten i en demokratisk kontekst inkl. noter)

Holdundervisning i uge 17 (Multilevel government inkl. noter og demokratityper inkl. noter)

Holdundervisning i uge 19 (Den gode opgave)

 

Jean Monnet lectures

Jean Monnet Lecture on the Internal Market 11/2 2008

 

EU, Internal Market and business strategy

Trade policy

Employment policy

Common agricultural policy

 

Advice on thesis writing

10 bud på et bedre speciale fra en bedømmer

 

European economics and politics

Introduktion til EU

Integrationsteorier

EU's historie (1)

EU's historie (2)

EU's institutioner

EU's magtdeling

EU's erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

Den Økonomiske og Monetære Union

EU og borgernes rettigheder

 

European economic policy and business

(Course was mostly held in Danish; hence the available documents are in Danish with two exceptions.)

Introduktion til faget

Introduktion til EU og integrationsteori

Integrationsdynamik og EU's historie

Principal/agent-teori og EU's institutioner

Magtdeling i EU med fokus på Domstolen

Det indre marked (1)

Det indre marked (2)

EU's arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesstrategi

Common Agricultural Policy (English)

Erhvervs- og regionalpolitik i EU

Den Økonomiske og Monetære Union

EU's external relations (English)

Immigrationspolitik i EU

Lobbyisme i EU

EU's økonomiske politikker og virksomhederne

 

Guest lectures and invited lectures since 2005:

Network on Employment Policy (Beskæftigelsespolitisk netværk), March 2005 (guest lecture), Copenhagen

Network on employment policy (beskæftigelsespolitisk netværk), conference (oral presentation), May 2oo5.

Guest lecture, February 2006, University of Aalborg

Scandinavian Consortium for Organizational Research (USA), July 2007, (paper presentation
and lecture), Stanford University

Association for Lawyers and Economists (DJØF), conference on the Lisbon Treaty, December 2007

Jean Monnet lecture (on the Internal Market of the EU), February 2008, Copenhagen Business School

Network on agricultural policy research (Landbrugspolitisk forskningsnetværk), (discussant), February 2008, Royal University of Agriculture

Forum for European Research conference (lecture on European Employment policy), March 2008, Copenhagen Business School

 

Conference presentations since 2005:

Network on agricultural policy research (Landbrugspolitisk forskningsnetværk), November 2004 (paper presentation), University of Aarhus

Public choice group conference, June 2005 (paper presentation), Odense, University of Southern Denmark

European Community Studies Association conference, September 2005 (paper presentation), Aarhus University

European Union Studies Association conference (USA), March-April 2005 (paper presentation),
Austin, Texas

Center European Studies, National University of Taipei (Taiwan), July 2005 (paper presentation), Taipei

Network on agricultural policy research conference (Landbrugspolitisk forskningsnetværk), (paper presentation), March 2006, Royal University of Agriculture

Network for European political economy, (paper presentation), April 2006, University of Roskilde

Public choice group conference, October 2006 (paper presentation), Aarhus, university of Aarhus, University of Southern Denmark

ECPR research seminar on comparative regionalism (paper presentation), December 2006, Athens

Scandinavian Consortium for Organizational Research (USA), July 2007, (paper presentation
and lecture), Stanford University

Network on climate policy (Netværk vedrørende klimapolitik), research seminar (book project), University of Copenhagen

European Community Studies Association conference, October 2009 (paper presentation), University of Aalborg

ID: 922885