Marie Heldgaard Seestedt

Marie Heldgaard Seestedt

Videnskabelig assistent

Mit nuværende forskningsområde strækker sig over politisk adfærd, holdningsdannelse, økonomisk ulighed og konteksteffekter. I min forskning benytter jeg primært kvantitativ metode og har især stor erfaring i at arbejde med registerdata, surveydata, forløbsdatabaser og kombinationer heraf.  Jeg har en kandidat i Samfundsfag med sidefag på Matematik og sætter således pris på både substantielle, metodiske og tekniske udfordringer.

Aktuel forskning

Jeg arbejder lige nu på projektet ”Unequal, alienated and unwell”, hvor vi undersøger individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af økonomisk ulighed ved at belyse sammenhængen mellem økonomisk ulighed i lokale miljøer og individers trivsel, sociale bånd og forhold til staten. Til formålet benytter vi en kombination af indkomstdata fra registerdata og surveyinformation om blandt andet politiske holdninger, sociale bånd og well-being.

Jeg har tidligere været ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), hvor jeg blandt andet beskæftigede mig med forskning i ulighed, aldring og velfærdstaten. Her arbejdede jeg desuden med forløbsdatabasen Ældredatabasen, som jeg også var med til at opsætte og indsamle 5. runde af.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist i Metode I på bacheloruddannelsen i Statskundskab.

Interesseområder

-    Økonomisk ulighed
-    Konteksteffekter
-    Politisk adfærd
-    Holdningsdannelse
-    Politisk økonomi
-    Komparativ politik
-    Avanceret kvantitativ metode
-    Political data science 

ID: 143261318