Frederik Kristoffer Kjøller Larsen

Frederik Kristoffer Kjøller Larsen

Videnskabelig assistent

I mit PhD-projekt undersøger jeg spørgsmålet hvad er de private afkast ved politiske embeder? Altså hvad er de private fordele og ulemper politikere oplever ved at varetage et politisk embede? Sådanne private afkast eksisterer i mange former. Derfor er det ikke blot et spørgsmål omkring politikeres lønninger, men snarere et spørgsmål omkring en fundamental betingelse for et velfungerende demokrati, nemlig den implicitte kontrakt mellem politikerne og deres vælgere.

Selvom de fleste politikere nok først og fremmest er motiveret af deres ideologiske overbevisning og et ønske om at forbedre samfundet, så har de private fordele og ulemper, som knytter sig til et politisk embede betydning for hvem, der ønsker at varetage et politisk embede, men også hvordan siddende politikere varetager deres embede. Private afkast er således medvirkende til hvordan den politiske klasse opstår og består og har således stor betydning for vores folkestyre, da afkastene ultimativt har konsekvenser for hvilke politikere og hvilken politik borgerne ender med at få.

Min forskning er baseret på kvantitative/statistiske metoder, og jeg anvender forskellige typer kvasi-eksperimenter og traditionelle eksperimenter.

Min vejleder er Lene Holm Pedersen og min bivejleder er Jens Olav Dahlgaard. Under min ph.d. har jeg været gæsteforsker ved Harvard University og Copenhagen Business School.

Ift. undervisning, har jeg forelæst i offentlig politik og holdundervist i metode 3. Begge fag er en del af bacheloruddannelsen i statskundskab.

Du kan læse mere om min forskning og finde mit CV på min hjemmeside: fkjoellerlarsen.github.io

Primære forskningsområder

  • Private afkast fra politiske embeder
  • Politiske karrierer
  • Politisk selektion
  • Kausal inferens
  • Kvantitative metoder

ID: 188939071