Carolin Hjort Rapp

Carolin Hjort Rapp

Lektor

Kontortid uden for semesteret: efter anmodning via e-mail.  

Du kan finde mere om mig og min forskning på www.carolinrapp.eu

Jeg forsker i politisk sociologi, politisk psykologi og komparativ politik. Min interesse for tværnationale og subnationale analyser omhandler det komparative perspektiv, hovedsageligt af europæiske lande. Min forsknings nærhed til politisk psykologi er givet ved min faste støtte til socialpsykologiske teorier, såsom social identitetsteori eller teorier om gruppetrussel, og min generelle interesse for, hvordan individers personligheder former deres handlinger og holdninger. Og endelig falder min forskning ind under den politiske sociologi, da jeg ønsker at forklare individuelle holdninger og adfærd og for det andet hvordan institutioner, såsom velfærdsstaten og institutionelle eller sociale normer, påvirker disse holdninger og handlinger. Frem for alt er min forskning ledet af et stærkt fokus på kvantitative metoder og surveyforskning. 

Træffetid: onsdage 13.15-14.15

 
 
 
 

Primære forskningsområder

Indvandringsforskning, konsekvenser af holdninger mod indvandrere, politisk og social tolerance, nationalisme og national identifikation, politisk psykologi, uligheder på sundhedsområdet, undersøgelsesmetoder

 

ID: 187371195