Niels Byrjalsen

Niels Byrjalsen

Ph.d. stipendiat

Niels Byrjalsen er ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Hans ph.d.-projekt undersøger forholdet mellem tillid, sikkerhed og orden i international politik. Mere specifikt udvikler projektet en forståelse af tillid som en særlig type relation i international politik og udforsker derudfra, hvordan tillid producerer international orden i det transatlantiske område. Dette gøres bl.a. med et empirisk fokus på NATO.

Projektet vejledes af professor Christian Bueger.

Aktuel forskning

PhD-projekt om tillid, det transatlantiske sikkerhedsfællesskab og international orden.

Forskningsprojekt om subversion, strategi og statsmandskunst med Henrik Breitenbauch.

Interesseområder

Niels har tidligere været ansat som videnskabelig assistent ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Her arbejdede han bl.a. med spørgsmål om europæisk sikkerhed, Rusland og syddagsordenen samt udviklingen af europæisk forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde, herunder de nordiske landes reaktioner på denne udvikling.

Generelt interesserer han sig for de brede linjer i international politik, herunder spørgsmål om sikkerhed, orden, retfærdighed, samarbejde og forandring på internationalt og globalt niveau. Aktuelt er han særligt interesseret i, hvorvidt og hvordan et fokus på tillid kan hjælpe med at besvare nogle af disse spørgsmål. Samtidig undersøger han subversion i international politik samt forandringerne i europæisk sikkerhed og det transatlantiske forhold.

Dertil kommer bl.a. interesser i videnskabsteori, forskellige videnspraksisser- og former, videnskabens rolle i samfundet samt forholdet imellem universiteter, medier og beslutningstagere.

Primære forskningsområder

 • International politik
 • Tillid
 • International orden
 • Sikkerhedsfællesskaber
 • Diplomati
 • Konstruktivisme og praksisteori
 • Forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Småstater
 • Subversion (undergravende virksomhed)
 • Strategi
 • Udenrigspolitik
 • Stormagtspolitik
 • NATO
 • Teorier om international politik

Undervisnings- og vejledningsområder

Efterår 2019 - Trust and distrust in International Relations (med Larissa Versloot).

Jeg vejleder inden for alle mine forsknings- og interesseområder.

ID: 173271476