Karsten Bjerre

Karsten Bjerre

Ph.d. stipendiat

Udarbejder erhvervsPhD om sociale investeringer i børn og unge i danske kommuner.

PhD-projektet ser nærmere på sociale investeringer i forskellige former - herunder sociale investeringspartnerskaber (social impact bonds) med eksterne investorer og sociale investeringer, hvor kommunerne selv finansierer investeringen. 

Projektets fokus er at undersøge om danske kommuner potentielt kan opnå større effekter og højere omkostningseffektivitet i relation til udsatte børn og unge gennem sociale investeringer. Dette gøres gennem analyser af styringsmekanismer på området: Hvordan er styringen aktuelt tilrettelagt af børnefamilieområdet i danske kommuner? Hvad er de styringsmæssige erfaringer med sociale investeringer fra ind- og udland? 

Gennem projektet identificeres, at sociale investeringer ikke er et entydigt begreb, og at det har stor betydning, hvordan kommuner mere specifikt designer de sociale investeringer. 

ID: 188945771