Frederik Klaaborg Kjøller

Frederik Klaaborg Kjøller

Videnskabelig assistent

Jeg afleverede min ph.d.-afhandling 31. august med titlen "More Than A Job? Essays on Public Officeholders' Rewards and Representation" og venter nu på at forsvare den. Afhandlingen omhandler kort sagt politiske karrierer ud fra to perspektiver, nemlig, 1) hvem får vi?, og 2) hvad får de? På den måde belyser afhandlingen jobbet som politiker ud fra deres rolle som repræsentanter for borgere og ud fra et arbejdsmarkeds-perspektiv. Undervejs i mit ph.d.-projekt har jeg været på forskningsophold ved Copenhagen Business School og Harvard University.

I de næste tre år arbejder jeg som PostDoc på forskningsprojektet Origins of Descriptive Representation (ODER), som er finansieret af Carlsbergfondet og ledet af Frederik Hjorth. I projektet bruger vi maskinlæring til at digitalisere alle danske valg på kandidatniveau siden grundloven i 1849. Dernæst undersøger vi hvordan vælgere og partier i det unge, danske demokrati reagerer på den første repræsentation af kvinder og arbejdere.

Min forskning er baseret på kvantitative/statistiske metoder, og jeg drager inferens gennem forskellige typer kvasi-eksperimenter og traditionelle eksperimenter.

I efteråret 2023 holdunderviser jeg i Metode 2, og i foråret 2024 forelæser jeg i Offentlig Politik.

Jeg har træffetid hver torsdag 13.00-14.00 i lokale 18.1.18

Du kan læse mere om min forskning og finde mit CV på min hjemmeside: fkjoellerlarsen.github.io

Primære forskningsområder

  • Politiske karrierer
  • Politisk selektion
  • Politisk repræsentation
  • Private afkast ved politiske embeder
  • Kausal inferens
  • Kvantitative metoder

ID: 188939071