Wiebke Marie Junk

Wiebke Marie Junk

Lektor

 

Wiebke Marie Junk er Lektor på Institut for Statskundskab. Hendes forskningsinteresser er relateret til Offentlig Politik, Komparativ Politik, Governance i den Europæiske Union og/eller globalt, og (demokratisk) deltagelse. Hun forsker især i politiske beslutningsprocesser på nationalt og europæisk plan, med fokus på lobbyisters indflydelse.

Fra 2020-2023, var hun leder i InterCov-projektet som undersøgte lobbyismens rolle under den globale pandemi. Projektet har udgivet bogen 'Viral Lobbying' og en række forskningsartikler, der fx. kigger på vigtigheden af timing i lobbyisme, vidensdeling mellem interesseorganisationer, og effekten af politisk efterspørgsel på lobbystrategier. 

Tidligere var Wiebke en del af GovLis projektet (kort for: When does Government Listen to the Public?), som undersøgte, hvor lydhøre europæiske regeringer er overfor interessegrupper og befolkning. 

Wiebkes forskning er blevet udgivet i blandt andet American Journal of Political Science (AJPS), Comparative Political Studies (CPS), Journal of European Public Policy (JEPP), European Journal for Political Research (EJPR), Governance, West European Politics (WEP), Research & Politics, Interest Groups & Advocacy, og European Journal of International Relations (EJIR). 

Undervisnings- og vejledningsområder

Wiebkes nuværende og tidligere undervisningsportfolio indeholder kurser om: Offentlig Politik; Institutioner, Politik og Politiske Processer i EU; Lobbyisme og Interesseorganisationer; Politisk Repræsentation og Legitimitet; International Offentlig Forvaltning; og Avancerede Metoder i EU-forskning. Hun vejleder desuden specialer og praktikrapporter om forskellige emner relateret til offentlig, europæisk og EU politik.

Træffetid: tirsdage kl. 11:30-12:30

ID: 143258754