3. december 2021

Olaf Corry i podcast om geoengineering og international klimapolitik

Lektor Olaf Corry deltog den 3. december 2021 i podcasten 'Klimakrøller', hvor han diskuterede geoengineering og international klimapolitik.

Corry påpeger i afsnittet, at man skal være påpasselig med tanken om geoengineering og fremtidige klimateknologier generelt, da vi risikerer at udskyde CO2-reduktionernerne til engang i sent ude i fremtiden i håbet om ny teknologi. Han adresserer desuden det problematiske syd/nord-perspektiv, der er i internationale klimaforhandlinger, som man blandt andet så ved COP26. Ifølge Olaf er der nemlig store usikkerheder og etiske overvejelser forbundet ved det nye carbon-credit-system, der indebærer, at de rige lande i det globale nord kan betale sig fra at reducere deres egne reduktioner ved eksempelvis at opkøbe land og plante skov i lande i det globale syd.

Podcasten kan findes på de fleste podcast-hostingplatforme.