23. maj 2022

Regroup-seminar: Universitetets rolle i en tid med økologisk kollaps

Den 17. maj 2022 afholdt Regroup en workshop om universitetets fremtid i en tid med økologisk kollaps. Omkring 25 deltagere mødte op på Centre for Applied Ecological Thinking. Her blev der både holdt forskellige oplæg og afholdt skrive-workshops, hvor der blev reflekteret over universitetets rolle og ansvar i klimakrisen. Derudover kom deltagerne også med ideer til konkrete tiltag.

Workshop-seminaret blev afholdt af Ingrid Helene Brandt Jensen og Mads Ejsing på vegne af research Group on Climate, Environment and Change (Regroup) ved institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Emner