Grønne nationale konti og det grønne BNP

Projektet har til formål at bygge oven på det eksisterende grønne nationalregnskab ved at beregne et såkaldt ”grønt BNP”. Det ”grønne BNP” medregner også de økonomiske omkostninger ved ressource- og miljøpåvirkninger og ikke kun produktionsværdi, varekøb og løn mv., som BNP ellers gør.

Det grønne nationalregnskab er baseret på en række enkeltstående delregnskaber, hvoraf en del af dem er opgjort i fysiske mængder og altså ikke indbefatter en økonomisk værdisætning. Det gælder fx regnskabet for udslip af drivhusgasser, der indeholder en opgørelse af udslippene i tons.

Hvor det grønne nationalregnskab således indeholder en lang række forskellige fysiske og økonomiske delregnskaber, der ikke umiddelbart kan lægges sammen til et bundlinjetal, er det ”grønne BNP” en sammenfatning af alle disse forhold (og evt. andre) ved hjælp af en økonomisk værdisætning. 

Det ”grønne BNP” kan defineres, beregnes og fortolkes på en række forskellige måder, og projektet skal derfor sikre, at beregningen af et dansk ”grønt BNP” laves på den mest hensigtsmæssige måde og i overensstemmelse med den nyeste forskning på området. Det er en væsentlig målsætning at sikre, at det ”grønne BNP” bygger på og stemmer overens med de fysiske og økonomiske data i det grønne nationalregnskab, som Danmarks Statistik sideløbende opstiller.

Elementerne i beregningen af det ”grønne BNP” er:

The calculation of the green GDP
Oversat til dansk:
  1. Udvidelse af det grønne nationalregnskabs miljødata med nye områder, som er væsentlige i en mere omfattende vurdering af danske miljøpåvirkninger og de bagvedliggende økonomiske aktiviteter
     
  2. Etablering af et sæt af ”naturkapitalregnskaber” målt i i fysiske og økonomiske enheder
     
  3. Værdisætning af miljøgoder og eksterne effekter

 

Mens disse elementer er nødvendige for beregningen af det ”grønne BNP”, har de hver især også selvstændige vigtige anvendelsesmuligheder uafhængigt af deres andel i et ”grønt BNP”.

Denne del af arbejdet ledes af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, KU, i samarbejde med Ole Gravgård Pedersen, Danmarks Statistik. Der er tilknyttet en Ph.d.-studerende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Hoff, Jens Villiam Professor +45 353-23386 E-mail
Sørensen, Peter Birch Professor +45 353-23015 E-mail

Støttet af

KR Foundation

Projekt: Green National Accounts and the Green GDP (Projektnummer: 111436)
Periode:  31/12 2016 - 31/12 2021 

Kontakt

Professor Jens Hoff
Institut for Statskundskab
Mail: jh@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 33 86

Professor Peter Birch Sørensen
Økonomisk Institut
Mail: peter.birch.sorensen@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 30 15

Ekstern samarbejdspartner:

Navn Virksomhed
Ole Gravgård Pedersen Danmarks Statistik