Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Agnete Aslaug Kjær

Agnete Aslaug Kjær

Ph.d. stipendiat

Agnete Aslaug Kjær er Ph.d. studerende ved Institut for Statskundskab (KU) og ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Ph.d. projektet omhandler ulige aldring og er baseret på data fra SFI's ældredatabase.

Agnete har en kandidatgrad i Statskundskab fra KU fra 2013 og har siden været ansat ved SFI som videnskablig assistent på en række forsknings- og udredningsprojekter.

Hovedvejleder på projektet er lektor Asmus Leth Olsen (KU) og bivejleder er seniorforsker Anu Siren (VIVE).

Projektet forløber fra september 2015 til september 2018.

 

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder inkluderer:

  • Ulige aldring i betydningen socioøkonomiske forskelle i alderdommen i outcomes som livskvalitet, sundhed og fysisk funktionsevne.
  • Variation i brugen af offentlige sundheds- og plejeydelser mellem socioøkonomiske grupperinger af danske ældre.
  • Et livsforløbsperspektiv på aldring, herunder et fokus på temporalitet og kontekstuelle faktorer, som har betydning for en god aldringsproces.
  • At kombinere survey- og registerbaserede data, herunder SFI's ældredatabase og de nationale sundhedsregistre.
  • En multidisciplinær tilgang til aldring, hvor metoder og teorier fra hhv. offentlig administration, social epidemiologi og sociologien kombineres.

 

ID: 143263871