Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Kristoffer Kjærgaard Christensen

Kristoffer Kjærgaard Christensen

Videnskabelig ass., Ekstern lektor

Jeg forsker i cybersikkerheds betydning for moderne sikkerhedspolitik. Jeg ser på, hvorledes cybersikkerhed involverer nye sikkerhedspolitiske aktører og bidrager til at skabe nye politiske rum og forståelser af (sikkerheds)politik og demokrati.

I mit ph.d.-projekt har jeg særligt fokus på private virksomheders rolle mht. cybersikkerhed og på forholdet mellem cybersikkerhed og transparens (transparency) i forskellige praksisser. Jeg undersøger med andre ord, hvordan cybersikkerhed og transparens oversættes og praktiseres af private virksomheder og i relation til andre aktører – så som myndigheder (gennem bl.a. offentlig-private partnerskaber), andre private virksomheder og civilsamfundet – og de politiske og demokratiske implikationer heraf.  

 

Vejleder: Lektor Karen Lund Petersen

Primære forskningsområder

Cybersikkerhed, informations og kommunikationsteknologi, sikkerhedsstudier, international politisk teori, science and technology studies (STS), poststrukturalisme, aktør-netværksteori

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning på kandidatniveau:

  • Policing Cyberspace: The Politics of Cyber Security (efterårssemestret 2015)
  • The Politics of Cyber Security (efterårssemestret 2016)
  • The Politics of Cyber Security (forårssemestret 2018)

 

ID: 67578403