Maria Toft Möller-Christensen

Maria Toft Möller-Christensen

Ph.d. stipendiat

Maria Tofts ph.d.-projekt indgår i det tværfaglige forskningsprojekt støttet af Veluxfonden:

Collective Movements and Pathways to a Sustainable Society (COMPASS)

I Maria Tofts ph.d.-projekt undersøges, hvorfor og hvordan kollektive miljøbevægelser transformerer normer og adfærd i Danmark. Projektet udføres i samarbejde med Institut for Antropologi ved Københavns Universitet samt praktikere inden for feltet, såsom: Landsforeningen for Økosamfund, Omstilling NU, Københavns Fødevarefællesskab, med flere. I forskningen anvender Maria en bred vifte af metoder fra kvantitative netværksanalyser, statistiske studier, etnografisk feltarbejde til case baserede interview. Teorifeltet strækker sig over områderne: governance, bæredygtighed, klimapolitik, politisk adfærd, komparativ politik, netværksteori samt sociale bevægelser.

Maria Tofts baggrund er fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet samt fra specialiseringen i ’International energy’ ved Sciences Po i Paris. Hendes akademiske viden er således fokuseret på politiske forandringer inden for miljø, energisystemer og bæredygtighed.

I efterårssemestret underviser Maria i kandidatfaget ’Klimapolitik fra globalt til lokalt niveau’ sammen med hendes vejleder Prof. Jens Hoff.

ID: 172782668