Maria Toft

Maria Toft

Ph.d. stipendiat

Maria forsker i miljøadfærd samt miljøbevægelser i Danmark.

Ph.d.-projektet indgår i det tværfaglige forskningsprojekt støttet af Veluxfonden: Collective Movements and Pathways to a Sustainable Society (COMPASS)

I projektet undersøges, hvorfor og hvordan kollektive aktører ændrer miljønormer og -adfærd i Danmark. Maria har kortlagt miljøfællesskaber i Danmark og undersøger, hvordan sociale og fysiske infrastrukturer (fællesskaber) påvirker det samlede CO2-fodaftryk. Projektet udføres i samarbejde med Institut for Antropologi ved Københavns Universitet samt praktikere inden for feltet, såsom: Landsforeningen for Økosamfund, Omstilling NU, Københavns Fødevarefællesskab, med flere. I forskningen anvender Maria en bred vifte af metoder fra kvantitative netværksanalyser, statistiske studier, etnografisk feltarbejde til case baserede interview. Teorifeltet strækker sig over områderne: governance, bæredygtighed, klimapolitik, politisk adfærd, komparativ politik, netværksteori samt sociale bevægelser.

Marias baggrund er fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet samt fra specialiseringen i ’International energy’ ved Sciences Po i Paris.

I løbet af sin tid på Københavns Universitet, har Maria undervist i udbudsfagene ’Klimapolitik fra globalt til lokalt niveau’ to gange sammen med hendes vejleder Prof. Jens Hoff. Derudover har hun senest undervist i faget 'Politics of Environment and Climate'.

Projektet forventes afsluttet i februar 2023.

ID: 172782668