Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Simone Molin Friis

Simone Molin Friis

Ph.d. stipendiat

Kort præsentation

Jeg forsker i politisk vold og militant propaganda med særligt fokus på gruppen Islamisk Stat.

Gennem mine studier har jeg blandt andet lavet analyser af Islamisk Stats medieoperation; brugen af henrettelses- og rekrutteringsvideoer; online mobilisering og radikalisering; virtuel krigsførelse og online counter-terrorism kampagner; samt billeders betydning for offentlige sikkerhedsdebatter og trusselsopfattelser.

Ph.d. projekt: ‘Spectacles of Violence: Militant Imagery and the War against the Islamic State.’

Vejleder: Professor Lene Hansen

Finansiering og tilknytning

Jeg er tilknyttet forskningsprojektet ’Images and International Security’. ’Images and International Security’ er et stort, internationalt forskningsprojekt ledet af Professor Lene Hansen og finansieret af Det Frie Forskningsråd. For mere information se: www.images.ku.dk

Jeg er tilknyttet Centre for Advanced Security Theory (CAST) og medlem af forskningsnetværket ved Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes.

Undervisning

‘The Syrian conflict: Emergent security phenomena and analytical approaches’ (sommer 2017, med Maja Greenwood): https://kurser.ku.dk/course/astk15697u/2016-2017

‘Visuelle Mediers betydning for krig og konflikt’ (efterår 2015): https://kurser.ku.dk/course/astk15626u/2015-2016   

Jeg vejleder studerende med interesse for sikkerhedspolitik, propaganda, online krigsførelse, Islamisk Stat, krigen i Syrien, terrorisme og radikalisering.

Andet

Seneste kronik: ’Islamisk Stats medie-jihad er mere end brutalitet’, https://www.b.dk/kronikker/islamisk-stats-medie-jihad-er-mere-end-brutalitet

Twitter: https://twitter.com/FriisSimone

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/simone-molin-friis-9b016562/  

 

Primære forskningsområder

  • International politik og sikkerhedsstudier.
  • Islamisk Stat (videoer, medier og kommunikation).
  • Henrettelsesvideoer og halshugningsvideoer.
  • Terror og spektakulær vold.
  • International sikkerhed og billeder.
  • Politisk vold, billeder og synlighed.
  • Islamisk Stat, Krigen mod Terror, Krigen i Syrien.
  • Moderne krig og nutidens medier.

ID: 122745453