Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Anne Bach Nielsen

Anne Bach Nielsen

Ph.d. stipendiat

Mit projekt undersøger, hvordan byer i stigende grad tager politisk initiativ til at bekæmpe klimaforandringer igennem tilpasnings- og resiliensstrategier. Jeg er særligt interesseret i, hvordan byer engagerer sig i transnationale netværk som en aktiv del af deres klimapolitik, og hvorvidt transnationalt samarbejde på by-niveau tilbyder nye politiske instrumenter og tilgange til at håndtere globale klimaproblematikker.


Jens Hoff vejleder mit projekt.


Min forskning vedrører følgende emner: Bæredygtige og resiliente byer, global og lokal klimapolitik, klimatilpasningspolitik, transnationale bynetværk, katastrofe- og krisehåndtering, bydiplomati, bæredygtig udvikling

ID: 165032205