Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Anders Woller Nielsen

Anders Woller Nielsen

Ph.d. stipendiat

Forskningsinteresse

Anders Woller studerer fordelingspolitik i ikke-konsoliderede demokratier med et særligt fokus på strategier omkring valg. Specifikt undersøger han, hvilke grupper der bliver forfordelt, hvilke ressourcer der fordeles, samt hvordan omfordelingsstrategier varierer på tværs af lande. Ved at kaste lys over brugen af forskellige omfordelingsinstrumenter er håbet at skabe et mere fyldestgørende billede af, hvordan magthavere udnytter offentlige ressourcer for egen vindings skyld. Sydafrika og Rusland udgør de primære empiriske cases.

Projektet gør særligt brug af Geografiske informationssystemer (GIS), maskinlæring og satellitdata med henblik på at besvare ovenstående. Jacob Gerner Hariri vejleder projektet og Mogens Kamp Justesen (Copenhagen Business School) er bivejleder.

Baggrund: Anders Woller er bachelor og kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet, og har en kandidatgrad i komparativ politik fra London School of Economics and Political Science. Af bredere interesser inden for statskundskaben kan nævnes komparativ politisk økonomi, udviklingspolitik, valg i ikke-konsoliderede demokratier, datavisualisering, og machine learning.

 

ID: 142306299