Christoffer Pfeiffer Cappelen

Christoffer Pfeiffer Cappelen

Ph.d. stipendiat

Den moderne state var en institutionel opfindelse, der fundamentalt forandrede politiske, økonomiske og sociale dynaikker. Mit PhD-projekt handler om, hvorfor og hvordan den moderne stat opstod. Målet er at spore staten tilbage til dens oprindelse og undersøge hvorfor og hvordan den moderne stat i sidste ende udkonkurrerede andre politiske enheder som bystater og imperier. 

Projektet er en del af Castles projektet, der ledes af Jacob Gerner Hariri. Målet med Castles projektet er at indsamle data om europæiske borge og bruge information om blandt andet ejerforhold til at udvikle et mål for statens voldsmonopol over tid. Data på borgene giver os mulighed for at måle den historiske statsdannelsesproces, hvor statsoverhoveder eliminerede interne og eksterne rivaler og etablere et monopol på udøvelses af fysisk vold inden for et givent territorie. 

I mit projekt undersøger jeg også moderne stater uden for Europa. Jeg undersøger blandt andet, hvordan subnational variation i statskapacitet kan spores tilbage til før-koloniale og koloniale institutioner samt hvilke effekter det har på eksempelvis konflikt. 

Vejleder: Jacob Gerner Hariri

Primære forskningsområder

  • Komparativ politik
  • State-building
  • Demokrati
  • Europæisk statsdannelse
  • Kantitative metoder
  • Historisk politisk udvikling
  • Politiske institutioner

ID: 194204721