Ph.d. (eksterne) – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (eksterne)

Ph.d.-stipendiater (eksterne)

Liste over eksterne ph.d.-stipendiater som er indskrevet ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Navn Titel E-mail
Agnete Aslaug Kjær Ph.d.-stipendiat ask@sfi.dk
Heidi Hesselberg Lauritzen Ph.d.-stipendiat hhl@sfi.dk