Christine Østerskov Kastrup

Christine Østerskov Kastrup

institutadministrator

Teamet Funding Innovation & Strategy er ansvarligt for projektledelse af forskningsprojekter, strategi og lobby, samarbejdsaftaler og patenter samt at yde support på forskningsansøgninger og –budgetter.

 Teamleder for FIS

 • Kompetenceudvikling – i det daglige og via MUS og GRUS

 • Trivslen i teamet

 • Opgavefordelingen og prioriteringen af opgaver i teamet

 • Være til rådighed for sparring og råd

 • Træffe beslutninger når det kræves

 

Screening og support vedr. eksternt finansierede forskningsansøgninger 

 • Screening for opslag

 • Fortolkning af opslag, samt grundig gennemlæsning af guidelines for specifikke opslag

 • Support til ansøger vedr. budget (udarbejdelse og kvalitetssikring af budget, drift, løn, PhD satser mm.)

 • Support til ansøger vedr. format og indhold (herunder gennemlæsning af, samt give konstruktiv kritik til projektbeskrivelser)

 • Matchmaking af opslag, forskningsgrupper eller specifikke VIP-ansatte

 

Samarbejdsaftaler

 • Ansvarlig for at alle samarbejdsaftaler bliver registreret, journaliseret og godkendt af KU, Techtrans

 • Indhenter underskrifter efter godkendelse fra Techtrans.

 

Administrator for Copenhagen Microbiology Center

 • Afholdelse af møder med Faglig styregruppe og Administrativ styregruppe,

 • udarbejdelse af referater

 • Afholdelse af årligt Symposium for 150 deltagere. Tilmeldinger, forplejning, program, abstract book m.m.

 

Projektmanager MiCroP

 • Organisering af møder herunder dagsorden og referater (faglige møder, styregruppemøder, møder med Advisory commitee, workshops).

 • Kommunikation med partnere

 • Varetager juridiske spørgsmål vedr. samarbejde mellem universitet og virksomheder

 • Bidrager til nye ansøgnings initiativer

 • Budgettering og afrapportering

 • Praktiske opgaver (booking af møder, forplejning, rejser og hotel)

 

RÅD OG UDVALG

 • PLEN repræsentant i Science Forsk Adm-netværk
 • EU netværket på KU

 

UDDANNELSE

Cand. Hort fra tidligere Landbohøjskole

ID: 127379049