Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Lene Hansen

Lene Hansen

Professor

Primære forskningsområder

Lene Hansen forsker i sikkerhedspolitik og International Politik Teori med særlig fokus på poststrukturalisme, feminisme og konstruktivisme. I bogen Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War (Routledge, 2006) udviklede hun en poststrukturalistisk teori om identitets betydning for undenrigspolitik. Security as Practice er også kendt for at opstille metodiske principper for brugen af diskursanalyse i studier af international politik. Lenes interesse for sikkerhedsbegrebets udvikling og disciplinen "Security Studies" historie og sociologi ledte til The Evolution of International Security Studies (Cambridge University Press, 2009) skrevet i samarbejde med Professor Barry Buzan. Andre felter som Lene har bidraget med analyser af er køn og sikkerhed, cybersikkerhed, den danske Europadebat, og Muhammadkrisen.

 

Aktuel forskning

Lene Hansen leder fra 2014 til 2017 et større forskningsprojekt om billeders betydning for sikkerhedspolitik med titlen "Images and International Security". Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv (bevilling nummer: DFF - 1327 - 00056B). Projektet tager udgangspunkt i billeders evne til at bringe spørgsmål ind på den globale, sikkerhedspolitiske dagsorden. Billeders politiske potentiale skyldes i høj grad deres evne til at mobilisere følelser og at de kan cirkulere på tværs af sproglige grænser. Projektet er beskrevet mere grundigt på www.images.ku.dk

Undervisnings- og vejledningsområder

Lene Hansen underviser og vejleder inden for felterne sikkerhedspolitik, disciplinen Sikkerhedsstudier og International Politik Teori med særligt henblik på poststrukturalisme, feminisme og konstruktivisme. Hun er særligt interesseret i at vejlede specialestuderende og Ph.d. studerende i projekter som inddrager en visuel dimension. 

ID: 5509