Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Frederik Georg Hjorth

Frederik Georg Hjorth

Adjunkt

Mit ph.d. projekt studerer, med særligt fokus på europæiske velfærdsstater, hvordan retorik og social kontekst kan præge politisk adfærd ved at fremhæve gruppeidentiteter.I et stadig mere mangfoldigt Europa vil gruppeidentiteter kun blive mere betydningsfulde over tid. Min forskning bidrager til at forstå, hvordan det præger politik og policy. 

Du kan læse mere på min personlige hjemmeside, fghjorth.github.io

Primære forskningsområder

  • Holdningsdannelse
  • Vælgeradfærd
  • Indvandring
  • Amerikansk politik
  • Præsidentvalg
  • Datavisualisering

Aktuel forskning

Forsker i politisk psykologi, holdningsdannelse, vælgeradfærd mshp. sammenhængen mellem indvandring, gruppeidentiteter og holdninger til omfordeling.

Personlig hjemmeside: fghjorth.github.io

ID: 41986245