Behavioral and Experimental Public Administration Lab – Københavns Universitet

Behavioral and Experimental Public Administration Lab

Behavioral & Experimental Public Administration Lab (BEPAL) er et virtuelt laboratorium, som danner rammerne for forskningsprojekter i offentlig forvaltning, der trækker på psykologiske teorier og eksperimentelle metoder.

BEPAL har som ambition at skabe et tættere sammenspil mellem (politisk) psykologi og offentlig forvaltning med en ambition om at forbedre offentlige services og øge den offentlige sektors lydhørhed over for borgernes ønsker og behov. BEPAL er adfærdsforskning og evidens til gavn for borgerne og demokratiet.

BEPAL forbinder grundforskning med praksisnær viden og arbejder gerne sammen med eksterne partnere fra offentlige, private og non-profit organisationer.

Frygt og information?

Nyt forskningsprojekt finansieret af TrygFonden: Hvordan kan man informere om præventive tiltag mod indbrud uden at øge befolkningens utryghed? Læs mere her.

Skal vi samarbejde om et projekt?

Vi samarbejder gerne med offentlige og private organisationer. Skriv eller ring for en snak om at bruge psykologisk teori og lodtrækningsforsøg til at forbedre den offentlige service.