Komparativ politik – Københavns Universitet

Komparativ politik

Gruppen 'Komparativ Politik: Politiske regimer og institutioner' (KP-gruppen) beskæftiger sig med grunddisciplinen komparativ politik. Komparativ politik er defineret ved brugen af systematiske, og nogle gange statistiske, sammenligninger til at undersøge politiske institutioner, processer og aktører enten lokalt, nationalt eller internationalt.

KP-gruppen består af internationalt anerkendte forskere med speciale i bl.a. velfærdsstaten, europæisk politik, demokrati og demokratiudvikling, politisk brug af IT og borgerinddragelse.

Gruppens medlemmer bidrager til det akademiske miljø på Institut for Statskundskab via forelæsninger og seminarer med førende forskere på gruppens område, ved at publicere forskning af høj international kvalitet og gennem formidling af viden om gruppens forskning. Sammen med forskernes undervisning og vejledning på både BA- og kandidatniveau betyder det, at gruppen er en aktiv bidragsyder til den løbende dialog mellem studerende og forskere på Institut for Statskundskab.

Undervisning

Institut for Statskundskab udbyder følgende uddannelser: Bachelorgrad i statskundskab (BA), bachelorgrad i samfundsfag (BA), kandidatgrad i statskundskab (cand.scient.pol.), kandidatgrad i samfundsfag (cand.soc.) sammen med et andet universitetsfag og en kandidatgrad (MSc.) i Security Risk management.

Cand.scient.pol.-uddannelsen udbydes i fire forskellige specialiseringer:

  1. Offentlig forvaltning og ledelse
  2. Politisk teori
  3. Politisk adfærd
  4. Policy analyse

KP-gruppens medlemmer er fagkoordinatorer og aktive bidragsydere til flere fag på BA-uddannelsen, og de bidrager derudover med fag på kandidatuddannelsen.

Kontakt studieleder Anders Berg-Sørensen for yderligere informationer.