Balance mellem tillid og kontrol - hvordan?

Billede af oplægsholdere

Over 400 topchefer i staten har i en stor undersøgelse svaret på, hvordan de oplever ministeriernes styring.

Der er tale om en forskningsbaseret survey og fokusgruppeinterviews, hvor partnerne er Utrecht Universitet, Aarhus Universitet, Djøf Offentlige Chefer, Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse samt Økonomistyrelsen

Undersøgelsen viser, at lederne i styrelser, statsinstitutioner og særligt på de selvejende uddannelsesinstitutioner deler et ønske om mere tillid i styringsrelationerne. Det handler ikke så meget om mere autonomi, men om øget samarbejde, styrket dialog og større anerkendelse. Eksempelvis kan bedre dialog om fælles mål give større tillid i relationerne - og en mere effektiv styring.

Men hvad ligger der heri? Og hvordan er det lige man finder balancen mellem tillid og kontrol?

Det tager vi op på en konference den 12. november 2021 kl. 13:00-16:00 på Københavns Universitet.

På konferencen får du

 • Uddybning af undersøgelsens resultater og perspektiver
 • Mulighed for inspiration og input til opfølgningen af resultaterne 
 • Kendskab til Stewardship-teorien, som er baggrund for surveyen

Program:

13:00 Velkomst v. projektleder Henrik Hjortdal, Forum

13:05 Professor Thomas Schillemans, Utrecht Universiteit: Stewardship – Background and Perspectives of the Danish Survey

 • Stewardship-theory – an alternative and/or supplement to Agency-theory ?
 • What significant results and what science-based recommendations are in the survey ?
 • Perspectives – is a new paradigm of steering on its way?

13:30 Q and A

13:40 Professor Heidi Salomonsen, Aarhus Universitet: Kontrol er godt, tillid er bedre

 • Afstand og/eller fællesskab mellem de styrende og de styrede 
 • Detailstyring og/eller dialog 
 • Udfordringer og mulige indsatser 

14:00 Pause

14:15 Samtaler om undersøgelsen og dens anvendelse. Tre grupper ledes af professor Heidi Salomonsen, AU, professor Hanne Foss Hansen, KU og lektor Tina Øllgaard Bentzen, RUC.

14:40 Opsamling i plenum fra de tre grupper.

15:00 Hvilken inspiration giver undersøgelsen til at forbedre statens styring?

Paneldebat med:

 • Ledelsesambassadør Søren Kryhlmand
 • Departementschef Birgitte Hansen
 • Direktør Adrian Tresoglavic, Mercantec
 • Direktør Ellen Klarskov Lauritzen, Socialstyrelsen
 • Formand Henning Thiesen, Djøf

15:45 Afslutning