Debatmøde: Politik og Ledelse

Oplægsholdere:

- Professor Peter Bjerre Mortensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

- Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune

- Formand Claus Hjortdal, Skolelederforeningen


Årtiers tænkning om at sikre bedre ledelse og opgaveløsning ved at adskille politik og drift i offentlig sektor synes at være nået til vejs ende.

 
Tankegangen om adskillelse af politik og drift har udspring i en opdeling af aktiviteter og beslutninger i værdibårne og faktabårne elementer, hvor politikerne kunne tage sig af de værdibårne og embedsmænd og offentlige ledere kunne eksekvere værdineutralt.
 
Produktivitetskommissionen fastholder tydeligt denne opdeling. Ledelseskommissionens analyser og anbefalinger bygger i højere grad på en erkendelse af at adskillelsen af politik og drift er vanskelig.
 
Hvis ikke det er hensigtsmæssigt at tilrettelægge offentlig styring og ledelse udfra den skarpe opdeling mellem politik og drift, hvad gør vi da?  Risikerer vi at embedsmænd og institutionsledere bliver til politiske nikkedukker - eller bliver politikere omvendt gidsler for systemets nødvendigheder eller fagprofessionernes logik?
 
Vi har sat en kyndig forsker, en erfaren skoleleder og en markant kommunal topchef stævne for at høre hvordan vi kan forstå og håndtere det evige dilemma mellem politik og drift.
 
Afsættet er de anbefalinger Ledelseskommissionen er kommet med. Kan de bruges og til hvad, når vi ser på spørgsmålet? Hvad betyder det fx at politikere skal have tillid til lederne? Hvis ikke det er et påbud om "fingrene væk" til politikerne, hvordan kan vi så arbejde henimod at skabe denne tillid, så anbefalingen kan realiseres i praksis?  Hvilke nye redskaber kan man forestille sig man kan give politikere og ledere for at komme derhen? Hvordan undgår man at lederne opleves som nye politikere, dog uden folkeligt mandat?
 
 
Vedlagt:
Peter Bjerre Mortensen og Jørgen Grønnegaard Christensen: I realismens tegn, kronik i Jyllandsposten 2016: https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8950318/i-realismens-tegn/
 
Peter Bjerre Mortensen: Den moderne kommission, artikel i denoffentlige, juni 2018: https://www.denoffentlige.dk/den-moderne-kommission
 
 
Christoph Houmann Ellersgaard: Lederne lukker sig om sig selv, Politiken og denoffentlige juni 2018: