Debatmøde: Faglighed og styring

Billede af oplægsholdere

Er fagligheden og styringen af socialområdet kommet i ubalance? Hvilke antagelser om hvad det vil sige at være fagprofessionel i velfærdsstatens frontlinje bygger styringen på? Og hvad skaber den egentlige effekt for borgeren?

Balancen mellem behovet for styring og faglighed er ofte et dilemma i den offentlige sektor. De fagprofessionelle ønsker typisk en høj grad af autonomi, mens embedsmændene ønsker en strammere styring for at sikre effekt og for at udgiftsbehovet er under kontrol. Erfaringen viser, at det er svært at håndtere dette dilemma.

Derfor opstår spørgsmålet hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne og indenfor de fastsatte økonomiske-politiske rammer?

På webinaret vil vi drøfte dette dilemma med afsæt i den nyligt udkomne bog af Marie Østergaard Møller, Ann Hermansen og Simon Østergaard Møller: "Faglighed og Styring. Fagprofessionel dømmekraft på socialområdet”.

Bogen præsenteres og kommenteres på webinaret af:

  • Medforfatter og lektor Marie Østergaard Møller, Aalborg Universitet og ProPublic
  • Direktør Ellen Klarskov Lauritzen, Socialstyrelsen
  • Socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, Aarhus kommune
  • Faglig leder Marlene Stokholm,  Poppelgården Familiecenter, Hvidovre kommune

Efterfølgende drøftes det statslige, kommunale og fagprofessionelle perspektiv med kommentatorerne og de tre forfattere i tre grupper.

Der sluttes med et panel i plenum styret af Vibeke Normann Andersen, direktør for Socialt Udviklingscenter.